Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 9 Akademik Personel Alımı Yapacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 9 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü çeşitli alanlarda 9 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

BİRİMİANABİLİM DALIUNVANADETDERECEAÇIKLAMA
Fen FakültesiFotonikProfesör11Lisans ve yüksek lisans çalışmalarını fizik, doktora çalışmalarını malzeme bilimi ve nanoteknoloji alanlarında tamamlamış olmak. Doçentliğini Fizik bilim alanında almış olmak.
Fotonik malzemelerin elektronik, optik ve titreşimsel özelliklerinin toerik ve deneysel karekterizasyonu alanında uluslararası düzeyde araştırmaları ve yayınları bulunmak.
Ulusal ve uluslararası proje yürütme deneyimi bulunmak.
Katıhal fiziği, matematiksel metodlar ve temel fotonik gibi alanlarda lisans ve lisansüstü dersler vermek.
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiDoçent13İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, İnşaat Mühendisliği Yapı alanında doktora yapmış olmak, doçentliğini İnşaat Mühendisliği bilim alanında almış olmak ve Yapı Dinamiği ve Yapı Kontrolü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiProfesör11Bilgisayar alanında doktora derecesine sahip olmak. Çizge algoritmaları/optimizasyonu, iletişim ve bilgisayar ağlarının tasarımı, hızlı paket anahtarlama/işleme sistemleri ve yeniden yapılandırılabilir sistemler konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi13Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak.
Bilgisayar ağları, yazılım tanımlı ağlar, aşırı yoğun ağlar ve heterojen ağlar konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mühendislik FakültesiBilgisayar MühendisliğiDoktor Öğretim Üyesi13Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak. Dağıtık sorgu işleme ve optimizasyonu ile veri madenciliği konularında araştırma ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimari RestorasyonProfesör11Doçentliğini mimari koruma, yenileme ve restorasyon alanından almış olmak, tarihi yapıların belgelenmesi, korunması ve restorasyonu, koruma bilgisinin arşivlenmesi, tarihi strüktür sistemleri, tarihi kentsel çevrelerin ve kültürel peyzajın korunması konularında araştırmaları ve yayınları olmak.
Mimarlık FakültesiMimarlıkProfesör11Profesörlük kadrosuna atanmak üzere lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini mimarlık bölümlerinde tamamlamış olmak. Doçentlik unvanını ise mimarlık temel alanı ve mimarlık bilim alanından almış olmak. Mimarlıkta mimarlık-kent ilişkileri, mimari ve kentsel modernleşme ve kentsel tarih-bellek konularında uluslararası ve ulusal dergi, sempozyum, kitaplarda yer alan yayınlara, sahip olmak. Yapılı çevre ve çocuk etkileşimi, mimarlık eğitimi konularında uluslararası ve ulusal dergi, sempozyumlarda yer alan yayınlara
sahip olmak.
Mimarlık FakültesiŞehir ve Bölge PlanlamaProfesör11Harita Mühendisliği alanında lisans, lisansüstü ve doktora derecelerine sahip olmak. Doçentliğini Harita Mühendisliği bilim alanından almış olmak.
Uzaktan Algılama ile Bütünleşik Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarıyla ilgili ulusal/uluslararası araştırmalara
ve yayınlara sahip olmak; bu konularda Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde lisans ve lisansüstü dersler vermiş ve lisansüstü tez yöneticiliği yapmış olmak.
Mimarlık FakültesiEndüstriyel TasarımDoktor Öğretim Üyesi13Doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmak üzere lisans eğitimini endüstri ürünleri tasarımı bölümünde tamamlamış olmak. Yüksek lisans ve doktora derecelerini tasarım çalışmaları ya da grafik tasarım alanlarında almış olmak. Tasarım kültürü ve toplumsal bağlam, tasarım tarihi ve/veya tasarım yöntemleri konularında uluslararası dergi, sempozyum, kitaplarda yer alan yayınlara sahip olmak ve lisans düzeyinde
tasarım stüdyosu derslerinde görev almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:
Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1- İstenen Belgeler:
a) Profesör kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 6 (altı) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (altı) nüsha CD/flash bellek ekleyerek (Profesör adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesi gereğince yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir.)
b) Doçent kadroları daimi statüde olup, yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek
c) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak yukarıda belirtilen şartlara haiz adayların 2 adet fotoğraf, 1 adet öğretim üyesi başvuru dilekçesi, 1 adet öğretim üyesi başvuru formu ile birlikte öğretim üyesi başvuru formunda belirtilen belgeleri kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (dört) nüsha CD/flash bellek ekleyerek
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.
2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.
3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 21/05/2019 tarih ve 15/5 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Kanun ve Yönetmelikler ve belgeler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       

Kolay Hobiler