Akademik Personel | 18 Haziran 2018, Pazartesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

11 Kasım 2016
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc Adet Nitelik
1 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Diş hekimliğinde lazer konusunda akademik mastership sertifikası olmak, Osteoblast hücre kültürünün implant – kemik bağlantısı üzerine etkisi ve Bal tedavisinin oral mukozaya etkisi konusunda çalışmış olmak
2 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Profesör 1 1 Transpalatal ve transmadibuler distraksiyon yöntemi ile çalışmış olmak, Sinus yükseltmesinde doğal mineralize hidroksil apatit greftleri – trombositten zengin plazma ile karıştırılmış şekli ve Demineralize kemik matriks partikülleri içeren kalsiyum sülfat easlı putty ile trikalsiyum fosfat granüllerinin etkileri konusunda histolojik çalışma yapmış olmak
3 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. Dr.* 3 1 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktora yapmış olmak, Alloplastik kemik greftleri ile rekonstrükte edilmiş kemik defektlerinde ozon tedavisinin etkileri ve Yara iyileşmesinde bevacizumab ve 5-flourouracilin etkisini konusunda çalışması olmak, Papillon-levefre sendromu konusunda çalışması olmak
4 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. 3 1 İmplantoloji ile yumuşak doku yönetimi ve Kadavrada sinus lifting operasyonlarında endoskopik sinüs cerrahisi konusunda eğitim almış olmak, Alveolit görülme insidansı üzerine çalışmış olmak
5 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Yrd. Doç. Dr. 2 1 Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak, Behçet hastalığı ve rekürent aftöz ülserasyonla ilgili immünolojik ve Er:YAG lazer horlama aparatı ile ilgili histolojik çalışma yapmış olmak, Lisans ve yüksek lisans dersi vermiş olmak
6 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Endodonti Yrd. Doç. Dr. 3 1 Endodonti alanında doktora yapmış olmak, Farklı kök kanal dolgu malzemelerinin apikal örtücülüğü üzerine ve Periapikal lezyonlarda diyod lazer dezenfeksiyonu konusunda çalışması olmak, Alanında doktora ve uzmanlık tez danışmanlığı yapmış olmak
7 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ortodonti Profesör 1 1 Ortodonti ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dallarında bilim doktoraları yapmış olmak, Aspirinin ortodontik diş hareketleri üzerine olan etkisi ve Deri gelişiminde sialoadenektomi ve epidermal growth faktörün rolü konularında hayvan çalışmaları yapmış olmak
8 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ortodonti Yrd. Doç. Dr. 1 1 Ortodonti Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak ve Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış veya yapıyor olmak, Düşük frekanslı elektromanyetik alanların ortodontik diş hareketlerine etkisi konusunda ve 900 MHz radyofrekans radyasyonunun hormonal ve biyokimyasal parametrelerine etkisi üzerinde hayvan çalışmaları yapmış olmak, Doktora sonrası yurt dışında bir üniversitede ortodonti ve maksillo-fasiyal cerrahi alanında gözlem ve bilimsel çalışma yapmış olmak, ve bu alanlarda eğitim programına katılmış olmak
9 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Ortodonti Yrd. Doç. Dr. 2 1 Ortodonti ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalında bilim doktoraları yapmış olmak, İnsan embriyosunda nöral tüp oluşumu konusunda çalışmış olmak
10 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent 1 1 Dişeti çekilmesi tedavilerinde doku mühendisliği yöntemlerini kullanarak araştırma yapmış olmak, Borik asitin periodontal hastalık üzerine etkisini inceleyen çalışma yapmış olmak, Deneysel periodontitis modelinde kemik kaybını mikro ct ile inceleyen araştırma yapmış olmak
11 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Periodontoloji Doçent* 1 1 Doku mühendisliği ile ilgili klinik araştırmalar yapmış olmak, Borik asit ve interlokinlerin periodontal hastalık üzerine etkisini inceleyen çalışmlar yapmış olmak ve Diyod lazerin kronik periodontitisin tedavisi ile ilgili klinik çalışma yapmış olmak
12 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Periodontoloji Yrd. Doç. Dr. 2 1 Periodontoloji alanında bilim doktorası yapmış olmak, Hücre kültürü ve moleküler biyoloji konusunda eğitimli olmak ve Dişeti çekilmelerinin tedavisinde ksenojenikkollajen matriksler konusunda çalışmış olmak
13 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. Dr. 2 1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında bilim doktorası yapmış olmak, Eğitimci pozisyonunda CAD-CAM kullanıcısı olmak ve 3D Modelleme Mimics ve 3-matic programlarında eğitimli olmak, Porselen materyallerine mikroorganizma tutunumları üzerine mikrobiyolojik çalışma yapmış olmak
14 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Yrd. Doç. Dr. 3 1 CAD/CAM materyalleri ile yapılan onley ve overlay restorasyonlarda tasarımının kırılma dayanımı konusunda çalışmış olmak, İmmediat implantasyon, restorasyon, yükleme ve peri-implantitis konusunda, İleri yumuşak doku cerrahisi ile diş çekim boşluklarının yönetimi konusunda ve İndirekt posterior rezin nano seramik restorasyonlar konusunda eğitimli olmak
15 İ. İ B.F. İşletme Yönetim ve Organizasyon Profesör 1 1 İşletme Alanında doktora yapmış olmak, liderlik alanında çalışmaları bulunmak ve uygulamada kullanılabilecek ölçekler geliştirmiş olmak.
16 İ. İ B.F. İşletme Muhasebe ve Finansman Yrd. Doç. Dr. 3 1 İşletme lisans mezunu olmak, Muhasebe ve Finansman alanında doktora yapmış olmak, UFRS alanında çalışmaları bulunmak.
17 İ. İ B.F. İşletme Muhasebe ve Finansman Yrd. Doç. Dr. 5 1 İşletme mezunu olmak, doktorasını finans alanında yapmış, varlık fiyatlaması ve iflas modellemesi alanında çalışmaları olmak.
18 İ. İ B.F. İşletme Sayısal Yöntemler Yrd. Doç. Dr. 2 1 İşletme mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, enerji, üretim, yatırım planlamasına yönelik karar destek modelleri çalışmış olmak.
19 İ. İ B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Kentsel dönüşüm politikaları, göç politikaları ve kentleşme politikaları konularında çalışmalar yapmış olmak.
20 İ. İ B.F. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Yrd. Doç. Dr. 4 1 Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olmak. Siyaset ve Uluslararası ilişkiler doktorası bulunmak. Türk Dış Politikası ve Avrupa Birliği alanında çalışmaları olmak.
21 Mühendislik ve Mimarlık Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Profesör* 1 1 Sinyal isleme alanında doktora eğitimi almış, biyomedikal sinyal ve görüntü işleme konularında eğitim ve araştırma deneyimi olan, biyomedikal ve klinik mühendisliği alanında uzman olmak
22 Mühendislik ve Mimarlık Çevre Mühendisliği Çevre Teknolojisi Yrd. Doç. Dr.* 2 1 Kimya mühendisliği ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Aşağı akışlı gazlaştırıcının kinetik modellemesi konularında yayınları bulunmak.
23 Mühendislik ve Mimarlık Elektrik Ve Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Yrd. Doç. Dr.* 5 1 Elektrik-Elektronik mühendisliği işaret işleme alanında doktora yapmış olmak, işitsel ve görsel modalitelerin konuşmacı takibinde kullanılması üzerine yayınlanmış çalışmaları olmak
24 Mühendislik ve Mimarlık Harita Mühendisliği Kartoğrafya Yrd. Doç. Dr.* 4 1 Web Kartografya, Çevrimiçi Haritalama Servisleri ve Görsel Analitik konularında doktora yapmış olmak. Harita projeksiyonları ve kartografik görselleştirme konularında yayınları bulunmak.
25 Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Mühendisliği Yapı Yrd. Doç. Dr*. 5 1 Kompozitlerle güçlendirilmiş betonarme yapılarda arayüzey yapısal davranışın kayma gerilmesi-deplasmanı ilişkisi çerçevesinde geliştirilmesi ve Enerji yaklaşımıyla kırılma davranışını belirleyen özgün bir kırılma mekaniği algoritma geliştirimi konularında yayınları olmak.
26 Mühendislik ve Mimarlık Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Yrd. Doç. Dr.* 3 1 Termoplastik polimerlerin birleştirme ve kaynak yöntemleri, Taguchi ve istatistiksel deneysel tasarım yöntemleri ile optimizasyon konularında deneyime, çalışmalara ve yayınlara sahip olmak
27 Mühendislik ve Mimarlık Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme Yrd. Doç. Dr.* 2 1 Elektrik akımı destekli flaş sinterleme üzerine deneyim ve uluslararası yayın. Refrakter bor bileşiklerinin flaş sinterleme yöntemi ile sinterlenmesi ve karakterizasyonu alanında araştırma deneyimi
28 Mühendislik ve Mimarlık Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Sondaj ve Kuyu Değerlendirme Yrd. Doç. Dr.* 1 1 Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Sondaj Sıvıları konusunda teorik ve deneysel çalışmaları ve yayınları bulunmak
29 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yrd. Doç. Dr.* 2 1 “Uygulamalı Matematik ve İstatistik” anabilim dalında doktora derecesini almış olmak. Dinamik sistemlerin kalitatif teorisi ve periyodik çözümlerinin varlığı hakkında çalışmaları bulunmak.
30 Sağlık Bilimleri Hemşirelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd. Doç. Dr. 2 1 “Transaksiyonel Analiz Kuramı ve Hemşirelik Yaklaşımı”,”Yaşlı Ayrımcılığı” konularında çalışmaları olmak.
31 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Yrd. Doç. Dr. 1 1 Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde çalışmış olmak, Serebrovasküler hastalıklarda trombolitik tedavi gibi girişimsel işlemlerde tecrübesi olmak

DİĞER ŞARTLAR:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

6 – Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

7 – Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancı dilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek İlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılı olmaları şarttır.

8 – Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

9 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu ilana İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların(daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

       

BENZER HABERLER