Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

8 Ağustos 2019
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak
       

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte/MYOBölümAnabilim DalıUnvanDrcAdetNitelik
TıpTemel TıpHistoloji ve EmbriyolojiProfesör11Stereoloji konusunda eğitim almış olmak. İnsan fetüslerinde çalışma yapmış olmak.
AnatomiDoktor Öğretim Üyesi31Anatomi uzmanlık eğitimi almış olmak, Uluslararası (SCI, SCI-E) deney hayvanı çalışması yapmış olmak.
Dahili TıpTıbbi GenetikDoçent11Tıpta Uzmanlık tüzüğüne göre Tıbbi Genetik uzmanı olmak. İşitme
kayıplarında genom sekansı ile ilişkili (SCI, SCI-E) dergilerde yapılmış özgün çalışması olmak.
Enfeksiyon HastalıklarıDoktor Öğretim Üyesi31Kan bankacılığı ve transfüzyon Tıbbi eğitim sertifikası sahibi olması, Flow sitometri laboratuvarı tecrübesi olması, antibiyotik ile ilişkili diyare konusunda uluslararası (SCI, SCI-E) yayınları bulunması.
Cerrahi TıpGöz HastalıklarıDoçent11Uluslararası Göz Birliği (ICO) sınavları başarı belgesi ve Avrupa Oftalmoloji Yeterlilik (EBO) belgesi olmak. Retina hastalıkları ve cerrahisi konusunda deneyimli olmak. Retina ve kornea konusunda
deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.
OrtopediDoktor Öğretim Üyesi31Pediyatrik distal humerus kırıkları ve gelişimsel kalça displazisi hakkında uluslararası alanda (SCI- SCI EXPANDED) yayınları olmak.
Göğüs CerrahisiDoktor Öğretim Üyesi31Akciğer kanserlerinde evreleme sistemleri ve sağ kalım ilişkisi hakkında çalışması olmak.
EczacılıkEczacılık Meslek BilimleriFarmasötik KimyaDoktor Öğretim Üyesi31Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak, aynı alanda patent sahibi olmak.
Temel Eczacılık BilimleriBiyokimyaDoktor Öğretim Üyesi31Biyokimya alanında doktora yapmış olmak, Hücre Kültürü ve moleküler biyolojik yöntemlerle yapılmış çalışmaları olmak.
Sanat ve TasarımGörsel İletişim TasarımıGörsel İletişim TasarımıDoçent11Doktora derecesini Gazetecilik alanında, doçentlik derecesini Görsel İletişim Tasarımı alanında almış olmak. Tasarım, sosyal medya ve oyun çalışmaları üzerine akademik çalışmalar yapmış olmak ve
alanıyla ilgili sergilere katılmış olmak.
Mühendislik ve MimarlıkPetrol ve Doğalgaz
Mühendisliği
Üretim ve RezervuarDoçent*11Doçentlik unvanını Petrol Mühendisliği Bilim alanında almış olmak.
Sosyal ve
Beşeri Bilimler
CoğrafyaFiziki CoğrafyaDoçent11Jeoarkeoloji ve Paleocoğrafya alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
Doktor Öğretim Üyesi31Taşkın Simülasyonu, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Entegrasyonu ile Taşkın Risk Analizi, Coğrafi ve Sosyal Kırılganlık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
PsikolojiKlinik PsikolojiProfesör11Lisans ve lisansüstü eğitimlerini Psikoloji alanında yapmış olup, doçentliğini Uygulamalı Psikoloji’nin Sağlık Psikolojisi alt alanından almış olmak ve Sağlık Psikolojisi alanında bilimsel çalışmalar
yürütmüş olmak.
Doktor Öğretim Üyesi31Uygulamalı Psikoloji’de yüksek lisans yapmış olup, doktorasını Psikoloji alanında tamamlamış olmak ve kronik hastalıklar ile kronik ağrı gibi Sağlık Psikolojisi konularında bilimsel çalışmalar yürütmüş olmak.
TurizmTurizm İşletmeciliğiTurizm İşletmeciliğiDoktor Öğretim Üyesi*31Yüksek Lisans ve doktorasını rekreasyon, park, ve turizm alanında yapmış olmak. Turizmde duygusal dayanışma kuramı, herşey dahil sistemi ve destinasyon aidiyeti konusunda uluslararası yayınları (SSCI) olmak. Turizm gelişmesinde yerel halkın tutumları ve davranışları
üzerinde çalışmış olmak.

 

T.C. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

Diğer Şartlar:
1-Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
2-Profesör ve Doçent kadrosuna atama, daimi statüde yapılacaktır.
3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4-Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olmaları zorunludur.
5-Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmaları zorunludur.
6- Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 (Altı) adet CD’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde
teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
7-Doçent kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf ve Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde teslim edilecektir) Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
8-Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracaklar dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi, Anabilim Dalını, Resmi Gazete sayı ve tarihi ile ilan numarasını belirterek; ekinde Özgeçmiş, Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 adet Fotoğraf, Yayın Listesi ve doldurup imzalayacakları alanı ile ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 (Dört) adet Cd’yi ekleyerek (dosyalar plastik arşiv kutusu içinde
teslim edilecektir) ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır.
9-İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikc.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.

* Bu İlana Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler