Akademik Personel | 26 Ocak 2021, Salı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik personel alımı ilanına göre çeşitli fakülte ve bölümlere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar haberimizin devamında;

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çeşitli fakülte ve bölümlere araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı kadro detayları:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

No.BirimBölümAnabilim DalıALESAdt.UnvanDrc.İlan Özel Şartı
1Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık BilimleriAnalitik KimyaSAY1Araştırma Görevlisi6Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.
2Eczacılık TeknolojisiFarmasötik TeknolojiSAY1Araştırma Görevlisi6Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapıyor olmak
3İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
İşletmeMuhasebe ve FinansmanEA2Araştırma Görevlisi7İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü veya İşletme Fakültesi lisans mezunu olmak, İşletme Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler ve Avrupa BirliğiEA1Araştırma Görevlisi7Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak. Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKur'an-ı Kerim Okuma ve Kırâat İlmiSÖZ1Araştırma Görevlisi7İslami İlimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi mezunu ve Temel İslam Bilimleri (Kıraat) alanında tezli yüksek lisans derecesine
sahip olmak aynı alanda doktora yapıyor olmak. Hafızlık belgesine sahip olmak.
6Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi*Elektrik ve Elektronik MühendisliğiElektronikSAY1Araştırma Görevlisi6Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
7Harita MühendisliğiUzaktan AlgılamaSAY1Araştırma Görevlisi6Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
olmak, Harita Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
8İnşaat MühendisliğiYapıSAY1Araştırma Görevlisi6İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu
olmak, Yapı ile ilgili alanlarda tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
9Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi*Makina MühendisliğiTermodinamikSAY1Araştırma Görevlisi6Makina Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, doktora yapıyor olmak.
10Mühendislik BilimleriHesaplamalı
Mühendislik
SAY1Araştırma Görevlisi6Fizik Bölümü lisans mezunu olmak, doktora
yapıyor olmak.
11Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSondaj ve Kuyu DeğerlendirmeSAY1Araştırma Görevlisi6Petrol, Doğalgaz veya Enerji Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
12Sanat ve Tasarım FakültesiModa ve Tekstil TasarımıTekstil TasarımıEA1Araştırma Görevlisi7Geleneksel El Sanatları veya Tekstil ve Moda Tasarımı alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, Geleneksel El Sanatları veya Tekstil ve Moda Tasarımı
alanında Sanatta Yeterlilik yapıyor olmak.
13Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi
Türk Dili ve EdebiyatıEski Türk DiliSÖZ1Araştırma Görevlisi6İlgili Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden lisans mezunu olmak. Türk Dili alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak.
14Çelebi Meslek YüksekokuluMimarlık ve Şehir PlanlamaMimari Restorasyon Prog.SAY EA SÖZ2Öğretim Görevlisi (Ders verecek)6Geleneksel Türk El Sanatları Lisans mezunu ve aynı alanda Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kalemkâr ve Nakkaş Sertifikası sahibi olmak, Lisans
mezuniyeti sonrası Geleneksel El Sanatları alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
15Rektörlük**(Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörlüğünde istihdam edilmek üzere)EA1Öğretim Görevlisi (Uyg. Birim)7İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak, Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Dış İlişkiler
Ofisinde 5 yıl tecrübeli olmak.
16Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım HizmetleriYaşlı Bakımı Prog.SAY1Öğretim Görevlisi (Ders verecek)7Hemşirelik lisans ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yaşlı Bakımı ve Geriatrik
Psikiyatri ders tecrübesi olmak.
17Dişçilik HizmetleriAğız ve Diş Sağlığı Prog.SAY1Öğretim Görevlisi (Ders verecek)7Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Alanında, Yükseköğretim Kurumlarında geçmiş
olmak şartıyla en az dört yıl ders tecrübesi olmak.

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı ilanı ile ilgili detaylar:

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

*Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi %100 İngilizce öğretim yapan birim olup müracaat edeceklerin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Üniversitemiz Senatosunun 2016/13-13 sayılı Kararı uyarınca en az 70 puan almış olmaları şarttır.

**Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6-4 maddesi uyarınca müracaat edeceklerin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan almış olmaları şarttır.

Genel ve Özel Şartlar
Adayların;

– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

– ALES’ten en az 70 puan, (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır.), araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 puan almış olmaları (Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi
kadrosuna başvuracaklar bu maddeden muaf olup Rektörlük öğretim görevlisi kadrosu ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi araştırma görevlisi kadrolarının istisnai durumu ilan dipnotunda belirtilmiştir.),

– Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmuş bulunmaları,

– Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, şarttır.

– Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un Ek Madde 38 uyarınca 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır.

– Adayların transkriptleri, öndeğerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100’lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, diğer not sistemlerinin değerlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

– 06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami süreleri dolduran ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı itibari ile azami süreleri yeniden başlatılan lisansüstü öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrolarına başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

– Başvurular, kadro ilanında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, postadan kaynaklanan gecikmeler, yanlış birime ve eksik veya onaylı olması istenilen belgelerden onaysız olarak iletilen belgeler ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler, birden fazla ilana başvuruda bulunduğu tespit edilen adayın tüm başvuruları iptal edilir. Atanmaya hak kazanıp ilan şartlarından herhangi birini kaybetmiş olan adayların ataması yapılmaz.

– Araştırma görevlisi kadrosuna müracaat ederek atanmaya hak kazanan adayların, atama esnasında ilanda belirtilenlerden farklı alan ve aşamada öğrenciliğe devam ettiği tespit edilenlerin atamaları yapılmaz.

– İlan niteliklerinde belirtilen yüksek lisans ve doktora alanları ile ilgili Enstitü Müdürlüklerinden belge alınması zorunludur.

 

Başvuruda İstenilen Belgeler
1- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (Fotoğraflı) (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar internet sayfasında alınabilir)
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Özgeçmiş
4- ALES Sonuç Belgesi
5- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi.
6- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, E-Devlet üzerinden alınanların karekodlu olması gerekmektedir.)
7- Lisans Diploması ve Transkripti (Aslı veya Noter/Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği, fotokopi değerlendirilmeyecek başvuru geçersiz kabul edilecektir.)
8- Başvuru tarihleri içinde alınmış Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Belgesi (E-Devletten alınan karekodlu belgeler ile resmi kurumlarca onaylanmış belgeler kabul edilecektir.)

 

       

Kolay Hobiler