Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

9 Mayıs 2017
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

No Birim Bölüm Anabilim Dalı Unvan Drc. Adet Nitelik
1 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör 1 1 Çocuk yoğun (bakım)

yan dal uzmanı olmak,

pediatrik travma

konusunda bilimsel

araştırmalar yapmış

olmak

2 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1 Pediatrik Otropedi ve

Biyomekanik alanında

çalışmaları olmak.

3 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Profesör 1 1 Gebelikte ilaç kullanımı

ile ilgili yayınlanmış

meta-analiz çalışmaları

yapmış olmak.

4 Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Profesör 1 1 İç Hastalıkları uzmanı

olmak, Tıbbi Onkoloji

uzmanı olmak.

Kanser hücre kültürleri

ve sitotoksisite

konusunda deneyimli

olmak ve çalışmaları

bulunmak”

5 Tıp Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doçent 1 1 Elektromanyetik alanın

kemik iyileşmesi üzerine

olan etkileri konusunda

deneysel çalışma

yapmış olmak.

6 Tıp Dahili Tıp Bilimli İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı

olmak. Hematoloji

uzmanı olmak.

Trombotik

mikroanjiopati

ve atipik hemolitik

üremik sendromla ilgili

deneyimi olmak, bu

konuda çalışma yapmak.

7 Tıp Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1 İç Hastalıkları uzmanı

olmak. Romatoloji

uzmanı olmak.

Spondiloartritler

ve ankilozanspondilit

konusunda çalışmaları

olmak.

8 Tıp Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Acil servislerde ileri

düzey USG (ultrasound)

rehberliğinde sinir

blokları konusunda

sertifikasyonuna ve acil

servislerde madde

bağımlılığına genel

yaklaşım konusunda

eğitici eğitmenliği

sertifikasyonuna

sahip olmak.

9 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 1 Düşük kalsiyum

diyetinin, mandubular

kondil üzerine etkisi

konusunda histolojik

çalışma yapmış olmak

10 Diş Hekimliği Klinik Bilimler Protetik Diş Tedavisi Doçent* 1 1 Eğitim dili %100

İngilizce olan  Ulusal

bir Yükseköğretim

Kurumunda alanında

en az 4 dönem lisans

düzeyinde ders vermiş

olmak

11 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakoloji Doçent 1 1 Eczacılık Farmakoloji

alanında Doktora

yapmış olmak.

İnflamasyon konusunda

yayınlanmış çalışmaları

olmak

12 Eczacılık Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Botanik Yardımcı Doçent 3 1 Farmasötik Botanik

alanında Doktora

yapmış olmak.

Süperkritik akışkan

ekstraksiyonu

konusunda yayınlanmış

çalışmaları olmak.

13 Eczacılık Temel Eczacılık Bilimleri Farmasotik Mikrobiyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Farmasötik

Mikrobiyoloji alanında

Doktora yapmış olmak.

Bakterilerde biyofilm

üretimi konusunda

yayınlanmış çalışmaları

olmak.

14 S.B.B.F. Türk Dili ve Edebiyatı Eski Türk Edebiyatı Profesör 1 1 Tasavvuf ve Şerh

Edebiyatı üzerine

çalışmaları bulunmak.

15 S.B.B.F. Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi Doçent 1 1 Sosyal Bilimler

Metodolojisi, Mitsel

Düşünce ve Kültür

Sosyolojisi üzerine

çalışmaları bulunmak.

16 S.B.B.F. Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 1 Türk Halk Bilimi

Anabilim Dalında Alevi

Ocakları üzerine

Doktora yapmış olmak.

17 S.B.B.F. Türk-İslam Arkeolojisi Türk-İslam Arkeolojisi Yardımcı Doçent 2 1 Arkeoloji Anabilim

Dalında Su Kültürü ve

Mimarisi konusunda

Doktora yapmış olmak

ve aynı alanda

çalışmaları bulunmak.

18 S.B.B.F. Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık Yardımcı Doçent 3 1 Zihin Felsefesi üzerine

çalışmaları bulunmak

19 İslami İlimler Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Yardımcı Doçent 1 1 Arap Dili ve Belagatı

Anabilim dalında

doktora yapmış olmak,

Modern Arap Şiirinde

Dini Semboller”

konusunda çalışmaları

bulunmak.

20 İ. İ. B. F. İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Profesör 1 1 İşletme bölümü mezunu

olmak ve doktorasını

üretim yönetimi ve

pazarlama alanında

yapmış bulunmak.

Tüketim duyguları,

deneyimsel pazarlama

ve marka aşkı

alanlarında çalışmaları

bulunmak.

21 İ. İ. B. F. İktisat Bölümü İktisat Teorisi Doçent 1 1 İktisat bölümü mezunu

olmak ve doktorasını

İktisat bölümünde

yapmış olmak.

Enerji, vergi-büyüme

ilişkisi, erken uyarı

sistemleri ve döviz kuru

sistemleri konularında

çalışmaları bulunmak.

22 İ. İ. B. F. İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Yardımcı Doçent 1 1 İktisat Bölümü mezunu

olmak. Çok uluslu

şirketler ve uluslararası

ticaret konularında

çalışmaları bulunmak.

İnovasyon sistemleri ve

doğrudan yabancı

sermaye yatırımları

konusunda

uzmanlaşmış olmak.

23 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Profesör* 1 1 Bor ve

karbon nano sistemler,

katıhal fiziği ve bilimsel

hesaplama konularında

çalışmaları ve

uluslararası yayınları

bulunmak

24 Mühendislik ve Mimarlık Mekatronik Mühendisliği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Yardımcı Doçent* 1 1 Mekatronik Sistemlerin

doğrusal olmayan

kontrolü konusunda

alanında uluslararası

dergi ve konferans

yayınlarına sahip olmak

25 Mühendislik ve Mimarlık Makine Mühendisliği Termodinamik Yardımcı Doçent* 1 1 Hareketli temas çizgisi

içeren serbest yüzeyli

akışkan modellenmesi

ve gravür baskılı

mikro-elektronik

devrelerin akışkanlar

mekaniği üzerine

çalışmaları olmak.

26 Mühendislik ve Mimarlık Harita Mühendisliği Fotogrametri Yardımcı Doçent* 2 1 Havasal ve

Uzaysal Lidar

(ICESat/GLAS)

sistemleri ile haritalama

çalışmaları yapmış

olmak; Yersel Lidar ve

İnsansız Hava Aracı

(İHA) sistemleri ile

ilgili bilimsel

çalışmaları olmak”

27 Mühendislik ve Mimarlık Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Üretim ve Rezervuar Yardımcı Doçent* 3 1 Petrol Mühendisliği

alanında doktora yapmış

olmak. Üretim ve

Rezervuar mühendisliği

alanlarından birinde

çalışmaları bulunmak.

28 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yardımcı Doçent* 1 1 “Matematik bölümü

doktoralı olmak.

Ardışık karar

problemleri ve

döngüsel Markov

zincirinin limit

teoremleri üzerine

çalışmalar yapmış

olmak.

29 Mühendislik ve Mimarlık Mühendislik Bilimleri Mühendislik Bilimleri Yardımcı Doçent* 2 1 “Matematik bölümü doktoralı olmak. Uygulamalı matematik alanında iteratif ayırma metotları kullanarak diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

 

Diğer Şartlar:

1 – 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olması zorunludur.

5 – Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Eczacılık Fakültesi mezunu” olması zorunludur.

6 – Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 – Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 – Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 – Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler