Akademik Personel | 17 Ekim 2021, Pazar

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  05.01.2017

Son Başvuru Tarihi    :  19.01.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (232) 4888114

İşletme Fakültesi                                                 : (232) 4888113

Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (232) 4888139

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (232) 4885301

Hukuk Fakültesi                                                 : (232) 4888145

Mühendislik Fakültesi                                        : (232) 4888122

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (232) 4888311

Fax                                                                      : (232) 2792626

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜM / PROGRAM UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatları ve Yönetimi Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Turizm ve İşletme

(yiyecek-içecek işletmesi alanında çalışmış olmak)

veya,

Kimya – Gıda Mühendisliği

(Gıda Kimyası üzerine çalışmış olmak)

veya,

Antropoloji, Sosyoloji, Coğrafya (Mutfak kültürleri üzerine çalışmış olmak)

veya

Gastronomi, mutfak sanatları

İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Profesör 1 Finans
İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Profesör 1 Endüstri Mühendisliği
İşletme Fakültesi İşletme Doçent 1 Muhasebe veya Yönetim Bilimi veya Yönetim Organizasyon
İşletme Fakültesi İşletme Yardımcı Doçent 1 Muhasebe veya Yönetim Bilimi veya Yönetim Organizasyon
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Profesör 1 Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji veya Nörofizyoloji
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Doçent 1 Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Yardımcı Doçent 2 Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi veya Deneysel Psikoloji
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Profesör

veya

Doçent

1 Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Yardımcı Doçent 1 Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarının hepsinde ders verme tecrübesine sahip olan
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Profesör

veya

Doçent

2 Yapı, yapım bilgisi ve strüktürel tasarım

Hesaplamalı ve bilgisayar destekli tasarım

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Yardımcı Doçent 1 Hareketli grafik, dijital oyun tasarımı veya etkileşim tasarımı alanlarında çalışmalar yapmış olmak
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Anayasa Hukuku
Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Medeni Hukuk
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2 Endüstri/Endüstri Sistemleri/Sistem Mühendisliği alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2 Gıda Mühendisliği/Biyoloji alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

2 Mekatronik/Makine/Elektrik Elektronik/Robotik Mühendisliği/Bilgisayar  alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Elektrik/Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 İnşaat Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Makine Mühendisliğinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Profesör

veya

Doçent

veya

Yardımcı Doçent

1 Havacılık/Uzay/Uçak Mühendisliği/Astrofizik alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Profesör

veya

Doçent

1 Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

Kolay Hobiler