Akademik Personel | 22 Ekim 2019, Salı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

19 Nisan 2017
İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                         :  19.04.2017

Son Başvuru Tarihi          :  03.05.2017

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 –  Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 –  Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 –   Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim yapan bir Tıp Fakültesi’nde İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi                                        : (0232) 4888139

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu      : (0232) 4888114

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi                   : (0232) 4885301

İşletme Fakültesi                                                 : (0232) 4888113

Hukuk Fakültesi                                                 : (0232) 4888145

Tıp Fakültesi                                                       : (0232) 4888311

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                    : (0232) 4888311

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu             : (0232) 4888311

Fax                                                                      : (232) 279 2626

 

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM UNVAN ADET ANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent 2 Teorik Matematik, Uygulamalı Matematik, Olasılık ve İstatistik alanlarından birinde bilimsel çalışmaları olmak
Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Mutfak Sanatları ve Yönetimi Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent 1 Turizm İşletmeciliği, Mutfak Sanatları ve Gastronomi, İşletme Anabilim Dallarında veya Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Profesör veya Doçent 1 Sağlık Yönetimi doktora programından mezun olmak
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Profesör veya Doçent 2 Yapı, Yapım Bilgisi ve Strüktürel Tasarım

Hesaplamalı ve Bilgisayar Destekli Tasarım

Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Mahkemesi Hukuku Profesör veya Doçent 1 Ceza Hukuku
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesör veya Doçent 1 Anayasa Hukuku
Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Yardımcı Doçent 1 Mali Hukuk
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Yardımcı Doçent 1 Psikiyatri alanına uzmanlığını almış olmak
İşletme Fakültesi İşletme Doçent 1 Yönetim Organizyon
İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Doçent 1 Finans
İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Doçent 2 Pazarlama

Endüstri Mühendisliği

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Profesör veya Doçent veya Yardımcı Doçent 2 Anatomi (İnsan anatomisi alanında uzmanlık veya doktora derecesine sahip olmak)

 

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız