Akademik Personel | 20 Mayıs 2019, Pazartesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

27 Nisan 2018
İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  :  27.04.2018

Son Başvuru Tarihi    :  11.05.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim – Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim – Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi: (232) 488 81 22

İletişim Fakültesi: (232) 488 81 38

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 488 53 01

İşletme Fakültesi: (232) 488 81 13

Fax: (232) 279 26 26

 

Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Program Unvan Adet Anabilim Dalı/Açıklama
Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Doç. Dr. 1 Kanser Moleküler Biyolojisi, Karaciğer Kanserinde İlaç

Direnci, Kanser Kök Hücreleri, Adipoz Kök Hücreler

ve Adipokinlerin Kanser Kök Hücreleri Üzerine Etkisi

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doç. Dr. 1 Halkla İlişkiler, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İletişim

Araştırmaları

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Doç. Dr. 1 Şehir ve Bölge Planlama – Sürdürülebilirlik,

Kentsel Estetik

İşletme Fakültesi Ekonomi Doç. Dr. 1 Uluslararası Makroekonomi, Ekonomik Gelişme

ve Ekonomik Ağlar

İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Doç. Dr. 1 Pazarlama Anabilim Dalı, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dağıtım Kanalları Yönetimi konularında yayınları olmak

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER