Akademik Personel | 24 Haziran 2019, Pazartesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Ocak 2018
İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                  : 12.01.2018

Son Başvuru Tarihi    : 26.01.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2 – Özgeçmiş

3 – Yayın listesi

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf

5 – Nüfus cüzdanı örneği

6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7 – Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd.Doç. kadrosuna atanmış ise (varsa) atama yazısı)

8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi: (0232) 4888139

Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (0232) 4885301

Fax: (232) 2792626

 

FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM UNVAN ADET ANABİLİM DALI/AÇIKLAMA
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Doç. Dr. 1 • Fizik Alanı-Kuantum Enformasyon Teorisi üzerinde çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

1 • Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması
Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Doç. Dr. 1 • Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında almış olmak Aerodinamik, Uçuş Mekaniği, Sayısal Analiz konularında araştırmaları olmak
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Prof. Dr. 2 • Dinamik Modelleme, Optimum Kontrol ve Evrimsel Algoritma Uygulamaları

• Makina Teorisi ve Dinamiği

Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Yrd. Doç. Dr. 2 • Biyomühendislik/Moleküler Biyoloji/Moleküler Biyoloji ve Genetik doktorasına sahip Epigenetik, Kanser Genetiği alanlarında çalışmış, en az 1 yıl doktora sonrası yurtdışı araştırma deneyimi bulunan
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 1 • Yapay Zeka
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr.

2 • İnşaat Mühendisliği Doktora derecesine sahip ve Yapı, Yapı Malzemesi veya Geoteknik dallarından birinde uzmanlaşmış
Mühendislik Fakültesi Elektrik -Elektronik Mühendisliği Yrd. Doç. Dr. 1 • Elektrik-Elektronik/Elektrik/Elektronik ve Haberleşme/Elektrik ve Bilgisayar alanlarından birinde Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr.

Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr

1 • Mekatronik, Kontrol veya Robotik alanında araştırmaları olmak
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Doç. Dr. 1 • Şehir ve Bölge Planlama-Kentsel Coğrafya ve Kentsel Estetik

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER