Akademik Personel | 23 Eylül 2019, Pazartesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Araştırma Görevlisi 2 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 araştırma görevlisi 2 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fak./Y.O.Bölüm/ProgramKadro UnvanıKadro SayısıÖzel ŞartlarALESYabancı DilBaşvuru Tarihleri
Meslek YüksekokuluSivil Havacılık Kabin HizmetleriÖğr. Gör. (Ders Verecek)1Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve belgelendirmek koşulu ile lisans eğitimi sonrası sivil havacılık alanında en az 10
yıl deneyime sahip olmak
MuafMuafİlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 27.06.2019 Giriş Sınavı (Yazılı): 02.07.2019 Sonuç Açıklama: 05.07.2019
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil YardımÖğr. Gör. (Ders Verecek)1İlk ve acil yardım alanında en az tezli yüksek lisans mezunu olup, belgelendirmek koşulu ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde en az 2 yıl çalışma deneyimi
bulunmak
70Muafİlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 25.06.2019 Giriş Sınavı (Yazılı): 27.06.2019
Sonuç Açıklama: 04.07.2019
Mühendislik FakültesiElektrik Elektronik MühendisliğiAraş. Gör.1Elektronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Mühendislik FakültesiHavacılık ve Uzay MühendisliğiAraş. Gör.1Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Mühendislik FakültesiGıda MühendisliğiAraş. Gör.1Gıda Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Mühendislik FakültesiBiyomedikal MühendisliğiAraş. Gör.1Biyomedikal, Elektrik - Elektronik, Mekatronik veya Biyomühendislik Bölümlerinden birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Mühendislik FakültesiGenetik ve BiyomühendislikAraş. Gör.1Moleküler Biyoloji ve Genetik/Genetik ve Biyomühendislik / Biyomühendislik Bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans
veya doktora yapıyor olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Mühendislik FakültesiMekatronik MühendisliğiAraş. Gör.1Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 28.06.2019
Yazılı Sınav: 01.07.2019
Sonuç Açıklama: 08.07.2019
Uygulamalı Yönetim Bilimleri YüksekokuluGastronomi ve Mutfak SanatlarıAraş. Gör.1Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya, Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik anabilim dallarında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
7080İlana Başvuru: 10.06.2019
Son Başvuru: 24.06.2019
Ön Değerlendirme: 27.06.2019
Yazılı Sınav: 28.06.2019
Sonuç Açıklama: 03.07.2019

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü’ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır(elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır).Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. İlanımıza www.ieu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BELGELERİ:
1- Başvurdukları kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK formatında)
3- ALES belgesi veya yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanların çalıştıklarına dair belge
4- YDS Belgesi veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge
5- Onaylı diploma belgeleri (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir)
6- Not dökümleri (lisans, lisansüstü)
7- Çalışma belgesi (SGK hizmet belgesi ile beraber)-(öğretim görevlileri için)
8- Nüfus cüzdanı fotokopisi
9- Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil, muaf)
11- Bilimsel çalışma ve yayınlar (varsa eklenecektir)
12- (Varsa)Yabancı Dil Belgesi
13- Lisansüstü öğrencisi olduğunu gösterir belge (Araştırma Görevlileri için)

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (0232) 4888311
Hukuk Fakültesi: (0232) 4888145
Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122
Fax: (232) 2792626