Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Akademik Personel Alımı Yapacak

10 Haziran 2019
İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi çeşitli alanlarda 4 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Mühendislik FakültesiHavacılık ve Uzay MühendisliğiProf. Dr.1- Lisans derecesi Uçak Mühendisliği, lisansüstü dereceleri Havacılık ve
Uzay Mühendisliği alanlarında almış olmak. Aerodinamik, Optimizasyon ve İnsansız Hava Araçları alanlarında çalışmaları olmak
Mühendislik Fakültesiİnşaat MühendisliğiDoç. Dr.1- Lisans, lisansüstü derecelerini ve Doçentlik ünvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Alt yapı ve üst yapı ile tarihi yapıların mevcut durumlarının belirlenmesi alanlarında akademik
çalışmalarda bulunmuş olmak
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
HemşirelikDoç. Dr.1- Docentliğini İç Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak
Hukuk Fakültesi-Doç. Dr.1- Doçentliğini Milletlerarası Kamu Hukuku alanında almış olmak ve "Uluslararası Deniz Hukuku", "Uluslararası Suyolları Hukuku" ve
"Diplomasi Hukuku" konularında bilimsel çalışmaları olmak

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’nden:

İlan Tarihi : 10.06.2019
Son Başvuru Tarihi : 24.06.2019

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Yayın listesi
4- 2 adet vesikalık fotoğraf
5- Nüfus cüzdanı örneği
6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

 

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

 

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR
Sağlık Bilimleri Fakültesi: (0232) 4888311
Hukuk Fakültesi: (0232) 4888145
Mühendislik Fakültesi: (0232) 4888122
Fax: (232) 2792626

       

Kolay Hobiler