Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı Yapacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE /
YÜKSEKOKUL
BÖLÜM /
PROGRAM
UNVANADETANABİLİM DALI / AÇIKLAMA
İşletme FakültesiİşletmeProf.Dr.1● Yönetim ve Organizasyon
Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
MimarlıkDoç.Dr.1● Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri, Mimari Tasarım
Yöntemleri
Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiMimarlıkDoç.Dr.1● Tasarım Arçları ve Teknolojileri, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
İlan Tarihi: 26.07.2019
Son Başvuru Tarihi: 09.08.2019
Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde
8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen
ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

 

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 – Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1 – Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 – Özgeçmiş
3 – Yayın listesi
4 – 2 adet vesikalık fotoğraf
5 – Nüfus cüzdanı örneği
6 – Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)
(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)
7 – Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 – Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge
9 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10 – Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:
1 – Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 – Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR İşletme Fakültesi: (232) 4888113

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 4885301 Fax : (232) 2792626

       

Kolay Hobiler