Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Nisan 2017
İzmir Demokrasi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrosuna 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Sıra Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kadro Derece Adet Nitelik
1 Mühendislik Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Yapay organlar ve biyosensörler konusunda çalışmaları olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 – 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Başvuran adayların, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve ilan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.