Akademik Personel | 09 Aralık 2019, Pazartesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

30 Nisan 2017
İzmir Demokrasi Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrosuna 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 

Sıra Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kadro Derece Adet Nitelik
1 Mühendislik Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Profesör 1 1 Yapay organlar ve biyosensörler konusunda çalışmaları olmak.

 

DİĞER ŞARTLAR:

1 – 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 – Profesör kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 – Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 – Başvuran adayların, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve ilan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

5 – İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir.

Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız