Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

İzmir Demokrasi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

25 Nisan 2019
İzmir Demokrasi Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İzmir Demokrasi Üniversitesi birimlerine toplam 15 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

FakülteBölümAnabilim DalıUnvanKadro DereceAdetNitelik
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüEğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim DalıProfesör11Doktorasını ve doçentliğini Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim DalıDoçent11Psikodrama alanında çalışmaları olmak, doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından almış olmak.
Temel Eğitim BölümüSınıf Eğitimi Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51Disiplinlerarası; Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Beden Eğitimi ve Türkçe öğretimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Fen- Edebiyat FakültesiArkeoloji BölümüProtohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim DalıDoçent11Doktorasını Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanında yapmış olmak, doçentliğini Arkeoloji
alanından almış olmak.
Klasik Arkeoloji Anabilim DalıDoçent31Doktorasını Klasik Arkeoloji alanında yapmış olmak, doçentliğini Arkeoloji alanından almış olmak.
Tarih BölümüYeniçağ Tarihi Anabilim DalıDoçent11Doktora ve doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanında
yapmış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel Hukuk BölümüDeniz Hukuku Anabilim DalıDoçent31Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku alanında uzman
olmak.
Kamu Hukuku Bölümüİdare Hukuku Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51İdare Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİşletme BölümüMuhasebe Anabilim DalıProfesör11Doçentliğini muhasebe ve finansman alanından almış olmak, turizm teşviklerinin muhasebeleştirilmesi
alanında çalışmaları olmak.
İşletme BölümüMuhasebe Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51Yüksek lisans ve doktorasını muhasebe ve finansman alanında almış olmak, Uluslararası finansal raporlama standartları ve sigorta muhasebesi alanında çalışmaları olmak.
İktisat Bölümüİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51Kısa vadeli sermaye hareketleri, ekonomik büyüme ve ekonomik özgürlükler alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon BölümüFizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim DalıProfesör11Fizyoterapist olmak, pelvik organ prolapsusunda rehabilitasyon konusunda ve uyku bozukluklarında rehabilitasyon kinusu konusunda çalışmaları olmak.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim DalıDoçent11Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora ve doçentliğini almış olmak.
Spor Bilimleri BölümüSpor Bilimleri Anabilim DalıProfesör11Doktorasını ve doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi alanında yapmış olmak
Tıp FakültesiCerrahi Tıp Bilimleri BölümüTıbbi Patoloji Anabilim DalıProfesör11Tıp Fakültesi mezunu olmak, uzmanlığı Patoloji alanında olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR:
1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3-Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (Asılları ve fotokopileri ile birlikte) ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD,
4-Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler