Akademik Personel | 29 Haziran 2021, Salı

İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Akademisyen Alımı Yapacak
       

İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

Fakülte / Meslek
Yüksekokulu
BölümAnabilim Dalı /
Programı
UnvanKadro
Derece
AdetNitelik
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler BölümüRestoratif Diş Tedavisi Anabilim DalıDoçent31Genetik faktörlerin diş çürüğüne etkisi üzerine klinik çalışma yapmış olmak.
Klinik Bilimler
Bölümü
Restoratif Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
41Restoratif diş tedavisi alanında indirekt estetik
restorasyonlar konusunda çalışmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri BölümüEğitim Yönetimi Anabilim DalıProfesör11Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından almış
olmak. Yönetimde güç merkezi oluşturma, kişilik ve sosyal duyarsızlık konularında çalışmaları olmak.
Temel Eğitim
Bölümü
Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı
Profesör11Oyun öz düzenleme ve okul öncesinde matematik
konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüİngiliz Dili ve
Edebiyatı Anabilim Dalı
Profesör11Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından
almış olmak. Çağdaş İngiliz kadın tiyatrosu alanında çalışmaları olmak.
Tarih BölümüGenel Türk Tarihi
Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
51Hindistan tarihi ve medeniyeti alanında çalışmaları
olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme BölümüSayısal Yöntemler Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi41Doktorasını istatistik alanında tamamlamış olmak.
Etkinlik analizi ve veri dönüşümü konularında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Anabilim Dalı
Doçent31Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. Medikal görüntü işleme ve
bilgisayarla görü alanlarında çalışmaları olmak.
İnşaat Mühendisliği BölümüYapı Anabilim DalıDoktor Öğretim Üyesi51Yapı işletmesi ve iş güvenliği alanında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi51Fizyoterapist olmak ve yetişkin hematopoetik kök hücre nakli alanında çalışmaları olmak.
Meslek YüksekokuluÇevre Koruma Teknolojileri BölümüÇevre Koruma ve Kontrol ProgramıDoktor Öğretim Üyesi51Katı oksit yakıt pilleri, hidrojen depolama,
malzemelerin fiziksel, elektronik ve elastik özellikleri konularında çalışmaları olmak.
Doktor Öğretim Üyesi51Analitik kimya ve çevre sorunları araştırmalarında uzmanlaşmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlık Bakım Hizmetleri BölümüYaşlı Bakımı ProgramıDoktor Öğretim Üyesi11Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak. El yıkama ve aspirasyon konularında
çalışmaları olmak.
Dişcilik Hizmetleri BölümüDiş Protez Teknolojisi ProgramıDoktor Öğretim Üyesi11Doku Mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

DİĞER ŞARTLAR:
1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3- Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD,
4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,
Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler