Akademik İlanlarManşet Haber

İstinye Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Doçent ve Profesör Alımı Yapacak

İstinye Üniversitesi çok sayıda akademisyen alımı yapacak.

 

İstinye Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 44 akademisyen alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM/PROGRAM/ABDUNVANKADRO
SAYISI
ALESYDSÖZEL ŞART
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Nervus suralis’in unilateral varyasyonu konusunda kadavra
çalışması yapmış olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1Kalp katererizasyonu, anjiyografi, postop pediyatrik kardiyoloji yoğun bakım alanlarında tecrübesi olmak, çocuklarda aort
koarktasyonu stent uygulamaları ile ilgili bilimsel yayını olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1JİA lı hastalarda büyüme ve gelişme konusunda bilimsel
çalışması olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1İnvaziv mantar enfeksiyonları, sık hastalanan çocuklar ve
solunum yolu viral ve bakteriyel enfeksiyonları alanlarında tecrübeye sahip olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiGastroenteroloji Bilim DalıDoç. Dr.1En az 8 yıl Gastroenteroloji branşında tecrübesi olmak, ERCP ve
terapotik endoskopi konusunda deneyimli ve yayını olmak.
Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Obezite amaliyatları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Hemodiyaliz, Kronik Böbrek Yetmezliği, Kalp Yetmezliğinde
ultrafiltrasyon tedavisinin yeri konusunda bilimsel yayınları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1Polikistik over sendromu, erkekte anrolojik yetersizlikler
alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Doç. Dr.1Jinekolojik onkoloji uzmanı olup, bu alanda en az 4 sene
çalışmış olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Hiperemezis alanında bilimsel çalışması olmak ve lparoskopik
jinekolojik ameliyatlar konusunda tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıDoç. Dr.1Erişkin Kalp Cerrahisi, Periferik Damar Cerrahisi, Endovasküler Damar Cerrahisi ile ilgili bilimsel yayınları olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıProf. Dr.1Off pump koroner by pass cerrahisi konusunda deneyimli olmak ve bu konuyla ilgili deneysel çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerrahisi Anabilim DalıProf. Dr.1Hücre kültüründe toksisite çalışması yapmış olmak, Kalp cerrahisinde hidroksietil nişasta solüsyonları kullanımı ile ilgili
çalışma yapmış olmak
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıProf. Dr.1Radyoloji ve abdominal girşimsel radyoloji alanında tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıProf. Dr.1En 10 yıl kardiyoloji branşında tecrübesi olmak; Koroner kronik total oklüzyon ve periferik arter hastalığın perkütan tedavisi
konusunda deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç. Dr.1Baş boyun kanserleri alanıdna tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiNöroloji Anabilim DalıProf. Dr.1Klinik Nörofizyoloji, Nöromuskuler hastalıklar ve Uyku bozuklukları alanlarında tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiNöroşirürji Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Posterior servikal ve kranio servikal bileşke, transsfenoidal hipofiz cerrahisi, nöroonkolojik cerrahi alanlarında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim DalıDoç. Dr.1Mikrocerrahi, el cerrahisi, rekonstrüktif cerrahi alanında tecrübeli olmak.
Tıp FakültesiRuh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1En az 5 yıl branşında tecrübesi olmak; panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, antipsikotikler ile ilgili yayını olmak, travma psikiyatrisi ile ilgili bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1Diyabet, Hipofiz hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Paratiroid cerrahisi ve Adrenal bez hastalıkları alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiAcil Tıp Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi1Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olguları ve Elektrik Çarpması Sonucu Humerus Fraktürü konularında bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1Lipid metabolizması bozuklukları, Diyabet, Hipofiz hastalıkları ve Kalsiyum metabolizması bozuklukları alanında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoç. Dr.1En az 5 yıllık ortopedi travmatoloji alanında uzmanlık yapmış olmak, diz duyumsaması ve nörolojik organizasyonu hakkında
bilimsel çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıProf. Dr.1Erişkin hematoloji, Erişkin kemik iliği nakilleri konusunda en az 10 yıllık tecrübesi olmak, Akut Lösemilerin tedavileri hakkında
bilimsel yayınları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Erişkin hematoloji, lösemşler ve lenfomaların tedavisinde
tecrübesi olmak, trombofili alanında bilimsel yayınları olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıProf. Dr.1Omurga cerrahisi alanında ve ekstremite rekonstrüksiyonu alanlarında tecrübeli olmak, defektif pseudoartrozlar alanında
akademik çalışması olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Eğitimi Anabilim DalıProf. Dr.1Tıp eğitimi konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak ve
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıProf. Dr.1Tıp eğitimi konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) BölümüProf. Dr.1Fizyoterapi-Rehabilitasyon uzmanı olup, Kanıta Dayalı Egzersiz ve Ortez ve Protez Rehabilitasyon alanlarında İngilizce ders
verme yeterliliğine sahip olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Patoloji Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiFarmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr.1Alanında uzmanlığı olmak.
Tıp FakültesiFarmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunun olup, alanında
uzmanlığı/doktorası olmak. En az 80 YDS puanı olmak.
Tıp FakültesiFarmakoloji ve Klinik
Farmakoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi mezunun olup, alanında
uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiHistoloji ve Embriyoloji
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Histoloji ve Embriyoloji doktora ya da uzmanlık eğitimi almış
olmak.
Tıp FakültesiBiyoistatistik ve Tıp Bilişimi
Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak. En az 80 YDS puanı olmak.
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr.1Alanında uzman olmak.
Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Biyokimya Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Alanında uzmanlığı/doktorası olmak. En az 80 YDS puanı olmak.
Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim DalıDr. Öğr.
Üyesi
1Laparoskopik ameliyatlarda deneyimli olmak.

 

İstinye Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar;

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu