Akademik Personel | 08 Aralık 2019, Pazar

İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İstinye Üniversitesi çeşitli alanlarda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM/PROGRAM/ABDUNVANKADRO SAYISIALESYDSÖZEL ŞART
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1Çocuk Kemik iliği naklinde en az 5 yıllık deneyime sahip olmak.
Tıp FakültesiÜroloji Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi1Prostat kanseri cerrahisinde tecrübeli olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiYönetim Bilişim Sistemleri Bl.Dr.Öğr. Üyesi1Enformatik alanında doktora yapmış olmak ve Eğitimde Veri Madenciliği alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiFelsefe Bl.Prof.Dr.1Bilim Tarihi, Sistematik Felsefe ve
Mantık alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bl.Arş.Gör.17050Mimarlık Lisans mezunu olup, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Programında Yüksek
Lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik BölümüProf.Dr.1Gıda Mühendisliği Doçenti olup, tahıl ve hububat alanında çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiPsikoloji Bl.Dr.Öğr. Üyesi1Sinirbilim alanında Yüksek Lisans ve İleri Nörolojik Bilimler alanında doktora yapmış
olmak.
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıDr.Öğr. Üyesi1Kardiyoloji İhtisası yapmış olup, yüksek çerçeve hızı ekokardiyografi (High-frequency echocardiography-HFE) tabanlı vorteks görüntüleme alanında bilimsel çalışması
olmak.
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü (İngilizce)Dr.Öğr. Üyesi1Kimya Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Çapraz bağlı koloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu ile ilgili
çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlk Başvuru Tarihi : 16.07.2019
Son Başvuru Tarihi : 30.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 31.07.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 02.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 07.08.2019
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,
Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik
Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr.Öğr.Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları
gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010