Akademik Personel | 19 Eylül 2019, Perşembe

İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Profesör ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak

24 Mayıs 2019
İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Profesör ve Öğretim Üyesi Alımı Yapacak
       

İstinye Üniversitesi 1 araştırma görevlisi, 1 öğretim görevlisi, 1 profesör ve 3 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/ MYOBÖLÜM/ PROGRAM/ABDUNVANKADRO SAYISIALESYDSÖZEL ŞART
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDDr. Öğr. Üyesi1Sağlam çocuk takibi, çocuklarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar, çocuk obezitesi, çocuk gelişiminde anne sütü desteği, çocukluk çağı aşılamaları alanlarında çalışmaları
ve tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiTıbbi Patoloji ABDDr. Öğr. Üyesi1Patoloji Uzmanı olup, Genel Sitoteknoloji ve Makroskobik Diseksiyon derslerini vermiş olmak.
Tıp FakültesiGenel Cerrahi ABDProf. Dr.1Genel Cerrahi Doçenti olup, Bariatrik Cerrahi, Advanced Laparoskopik Cerrahi, Meme ve Endokrin Cerrahisi tecrübesi olmak.
Fen Edebiyat FakültesiMatematik BölümüDr. Öğr. Üyesi1Matematik alanında doktora mezunu olup, Sonlu cisimler üzerinde tanımlı Polinomlar ve Döngüsel Kodlar üzerine çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiFarmasötik Teknoloji ABDAraştırma Görevlisi17050Eczacılık fakültesi mezunu olmak, Farmasötik teknoloji alanında Yüksek Lisans mezunu veya doktora
eğitimine devam ediyor olmak.
Meslek YüksekokuluSivil Havacılık ve Kabin Hizmetlerine Pr.Öğretim Görevlisi170Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olup, en az 20 yıl havacılık sektörü tecrübesi olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 24.05.2019
Son Başvuru Tarihi : 06.06.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.06.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 14.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 18.06.2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini
içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne
Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010