Akademik Personel | 23 Şubat 2020, Pazar

İstinye Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

2 Eylül 2018
İstinye Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör adayların 6 (altı) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; dört (dört) adet olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES: İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No: 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

 

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ŞART
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Doç. 1 Mimarlık Tasarım alanında Doktora yapmış olup, Modernleşme ve Modernizm, Mekân İlişkileri ve Sinema ve Mimarlık alanlarında bilimsel çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 2 Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak, sirkadyen döngü metabolik sendrom ve uyku apnesi konularında deneyimli, Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Çocuk Gelişimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Çocuk Gelişimi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Prof. 1 Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Doç. 1 Doçentliğini Ebelik veya Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Ebelik/Hemşirelik lisans mezunu olmak ve Ebelik ya da Doğum ve Kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Prof. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doç. 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak, Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Prof. 1 Cerrahi hemşireliği veya çocuk hastalıkları hemşireliği veya hemşirelik esasları ve halk sağlığı hemşireliği alanında doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Doç. 1 Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve iç hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Periton diyalizi ile çalışmaları bulunmak. Dil puanın 80 ve üzerinde olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dr. Öğr. Üyesi 1 Hemşirelik lisans mezunu olmak ve hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Dr. Öğr. Üyesi 1 Sosyal Hizmet lisans mezunu olmak ve sosyal hizmet ya da sosyal hizmet alanlarına uygun bir programda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Prof. 1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Doç. 1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 1 Dil ve Konuşma Terapisi alanında doktora yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız