Akademik Personel | 30 Ocak 2021, Cumartesi

İstinye Üniversitesi 9 Akademisyen Alımı Yapacak

5 Ağustos 2019
İstinye Üniversitesi 9 Akademisyen Alımı Yapacak
       

İstinye Üniversitesi 7 öğretim görevlisi , 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 9 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM/PROGRAM/ABDUNVANKADRO SAYISIALESYDSÖZEL ŞART
SHMYOİlk ve Acil YardımÖğretim görevlisi270Hemşirelik Lisans ve Hemşirelik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl İlk ve Acil Yardım/Hemşirelik mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
SHMYOAmeliyathane HizmetleriÖğretim görevlisi170Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl Ameliyathane Hemşireliği mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
SHMYODiyalizÖğretim görevlisi170Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl Diyaliz alanında mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu
alanda ders vermiş olmak.
SHMYOFizyoterapiÖğretim görevlisi170Fizyoterapi Tedavi ve Rehabilitasyon alanında Lisans ve Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim
Kurumunda bu alanda ders vermiş olmak.
SHMYOAnesteziÖğretim görevlisi170Hemşirelik Lisans ve Sağlık alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. En az 2 yıl Yoğun Bakım mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda bu
alanda ders vermiş olmak.
SHMYOTıbbi Görüntüleme TeknikleriÖğretim görevlisi170Tezli Yüksek Lisans mezunu olup, en az 2 yıl Radyoloji alanında mesleki tecrübesi olmak veya Yükseköğretim Kurumunda
aynı alanında ders vermiş olmak.
Tıp FakültesiAnatomi Anabilim DalıProfesör doktor1Anatomi alanında Doçent olup, sinirbilim alanında bilimsel çalışmaları olmak.
Fen Edebiyat FakültesiSosyoloji BölümüDoktor Öğretim Üyesi1Sosyoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olup, Çağdaş Toplumsal Hareketler ve Toplumsal Problemler alanlarında Yükseköğretim Kurumlarında
ders vermiş olmak.

 

İstinye Üniversitesi çeşitli alanlarda 7 öğretim görevlisi , 1 profesör ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 9 akademisyen alımı yapacak.

İlanın detayları şu şekilde;

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 20.08.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.08.2019
Giriş Sınav Giriş Tarihi : 26.08.2019
Sonuç Açıklama Tarihi : 29.08.2019

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan istenen evraklar:
1- Dilekçe (İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben başlamak üzere, başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- YÖK Formatlı özgeçmiş,
4- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri,
5- Lisans/Lisansüstü Transkript fotokopileri,
6- ALES Sonuç Fotokopisi,
7- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Fotokopisi,
8- İki Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
9- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
11- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi.
12- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi,

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.istinye.edu.tr

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini
içeren başvuru dosyalarına, Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek
Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No. 9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

       

Kolay Hobiler