Akademik Personel | 20 Ağustos 2019, Salı

İstinye Üniversitesi 45 Akademik Personel Alımı Yapacak

16 Mayıs 2019
İstinye Üniversitesi 45 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstinye Üniversitesi birimlerine toplam 45 Öğretim Üyesi alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM/PROGRAM/ABDUNVANKADRO SAYISIÖZEL ŞART
Tıp FakültesiKardiyoloji Anabilim DalıProf.Dr.1En az 20 yıl branşında tecrübesi olmak, invaziv kardiyoloji, elektrofizyoloji, vasküler biyoloji alanında deneyim ve
yayın sahibi olmak
Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim DalıDoç. Dr.1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında en az 15 yıl tecrübesi olmak. Ağrılı durumlarda enjeksiyon tedavileri ve ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon
alanlarında deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim DalıDoç. Dr.1Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı olmak ve en az 5 yıl gastroenteroloji cerrahi uzmanı olarak çalışmış olmak, uzun süre antikoagulan kullanan hastalar üzerinde
hemostaz ile ilgili çalışması olmak.
Tıp FakültesiGenel Cerrahi Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 10 yıllık genel cerrahi uzmanı olmak, minimal invaziv cerrahi eğitimi almış olmak, İleri laparoskopi eğitimi
almış olmak.
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 5 yıl göğüs hastalıkları branşında tecrübesi olmak, uyku apne sendromu konusunda SCI de yayınları olmak. Bronkoskopi, bronkoskopik işlemler EBUS da deneyimli olmak. Sigara bıraktırma polikliniği sertifikası olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoç. Dr.1En az 10 yıl Ortopedi ve Travmatoloji branşında tecrübesi olmak, el bileği artroskopisi konusunda yayını ve
deneyimi olmak.
Tıp FakültesiOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim DalıDoç. Dr.1En az 10 yıl Ortopedi ve Travmatoloji branşında tecrübesi olmak, skolyozda spinoplevik parametreler konusunda yayını ve omurga cerrahisi deneyimi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 5 yıl Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1Çocuk enfeksiyon hastalıkları doçenti olup, invazif mantar enfeksiyonları ve solunum yolu viral ve bakteriyel enfeksiyonları alanlarında çalışmaları
olmak.
Tıp FakültesiRadyodiagnostik Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 20 yıl radyoloji uzmanı tecrübesi olmak. Toraks radyolojisi, nöroradyoloji ve jinekolojik radyoloji alanında
deneyim sahibi olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 5 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tecrübesi olmak, endometrium kanseri ile ilgili bilimsel yayını olmak, ürojinekolojik operasyonlarda en az 50
vakalık serisi olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 5 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında ve 1 yıl tüp bebek branşında tecrübesi olmak ve Sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitmeni olmak.
Tıp FakültesiNöroşirürji Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında en az 5 yıl tecrübesi olmak, hem kranyal hem spinal endoskopik cerrahi alanında yayın
yapmış olmak.
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı
Prof.Dr.1En az 20 yıl alanında uzmanlık tecrübesi olmak ve pediatrik anestezi alanlarında
çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1İç Hastalıkları Uzmanı olup alanında en az 15 yıl deneyim sahibi olmak ve Sağlık Bakanlığı Proleterapi
Sertifikasına sahip olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 20 yıl iç hastalıkları uzmanı tecrübesi olmak ve diyabet ve kolesterol
hastalıkları alanında çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 20 yıl branşında tecrübesi olmak, cuff prolaps olgularında sakrospinöz ligamen fiksasyonu konusunda yayını olmak, pelvik taban cerrahisi ve
ürojinekoloji alanında vaka serisi olmak.
Tıp FakültesiNükleer Tıp Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Nükleer Tıp uzmanı olmak, Radyonüklid tedavi, Sintigrafik Görüntüleme ve Tiroid Kanseri alanında
tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Anestezi ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı olmak, karaciğer nakli prognostik skorlama ile ilgili çalışması
olmak.
Tıp FakültesiGöz Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1Göz Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Ön Segment Cerrahisi ve Refraktif Cerrahi alanında tecrübe sahibi
olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1Kanser Hücre Hatlarında laboratuvar çalışmaları konusunda deneyimli olmak.
Tıp FakültesiAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim
Dalı
Dr.
Öğr.Üyesi
1Yanık hastalarındaki uygulamalar konusunda deneyimli olmak
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Ürojinekoloji alanında tecrübesi olmak. Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum ve Laparoskopik Cerrahi alanında tecrübe
sahibi olmak.
Tıp FakültesiRadyodiagnostik Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Nonvasküler girişimsel işlemlerde deneyimli olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1İç Hastalıkları uzmanı olmak, Hipertansiyon, Diyabet ve Gastroenteroloji alanında tecrübe sahibi
olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1İç Hastalıkları uzmanı olmak, Böbrek Hastalıkları, Diyabet ve Tiroid Hastalıkları alanında tecrübe sahibi
olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1İç Hastalıkları uzmanı olmak, Medikal Onkoloji ve Akciğer Kanserleri alanında tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalıkları ve Çoklu Gıda Alerjileri alanında
tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Neonatoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak, Ürojinekoloji alanında tecrübesi olup, Endoskopik Cerrahi sertifikası
olmak.
Tıp FakültesiKalp ve Damar Cerahisi Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Kalp ve Damar Cerahisi uzmanı olmak.
Tıp FakültesiNöroşirürji Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Nöroşirürji uzmanı olmak. İntraoperatif MR ve kafa tabanı ameliyatlarında tecrübesi olmak.
Tıp FakültesiKulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak, Kulak Cerrahisi, Fasyal Plastik Cerrahi ve Endoskopik Sinüs
Cerrahisi alanında tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiÜroloji Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Üroloji uzmanı olmak, Çocuk ürolojisi
ve Ürojinekolji alanında tecrübe sahibi olmak.
Tıp Fakültesiİç Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1Endokrinoloji alanında 10 yıl deneyimli olmak ve hipofiz hastalıkları ile D vitaminin kardiyolojik bulgular üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapmış
olmak.
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Anabilim DalıDoç. Dr.1En az 10 yıl göğüs hastalıkları uzmanlığı
yapmak, EBUS ve Bronkoskopi konusunda tecrübe sahibi olmak.
Tıp FakültesiAcil Tıp Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1En az 5 yıl Acil Tıp branşında tecrübesi olmak, Acil Servise başvuran adölesan ile erişkin yaş grubu arasındaki ilaç zehirlenme olguları ve Acil servise Supraventriküler Taşikardi ile başvuran hastaya yaklaşım konularında
çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim DalıProf.Dr.1En az 5 yıl çocuk endokrinoloji branşında tecrübesi olmak, kritik hastalık hiperglisemisi ve boyun çevresi ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiAcil Tıp Anabilim DalıDr.
Öğr.Üyesi
1Acil travma üzerine çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim DalıDoç. Dr.1En az 5 yıl uzmanlık alanında tecrübesi olmak, Kanser rehabilitasyonu ve lenfödem üzerine çalışmış olmak ve
ilgili konularda yayını olmak.
Tıp FakültesiFarmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim DalıProf. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi1Farmakoloji uzmanı olmak.
Tıp FakültesiGöğüs Hastalıkları Anabilim DalıProf. Doç. Dr. Dr. Öğr.
Üyesi
1Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak.
Mühendislik FakültesiElektrik Elektronik Bölümü (İngilizce)Doçent1Fizik alanında doktora mezunu olup, Yoğun Madde Fiziği, Kuark-Gluon Plazması ve Kozmoloji ve Elverişli Yüksek Türevli Kuramlar alanlarında çalışmaları olmak.
Mühendislik FakültesiMakine Mühendisliği Bölümü (İngilizce)Dr. Öğr. Üyesi1Kimya Mühendisliği alanında doktora mezunu olup, Çapraz bağlı koloidal zeolit katalizörlerin hazırlanması ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmaları
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelikDr. Öğr. Üyesi1Hemşirelikte Yönetim alanında Doktora yapmış olmak, Skolyoz ve Hemşirelik Bakımı ve Ortopedik Tümör Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı
alanında çalışmaları olmak.

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör adayların Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini (Bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten Doktora ve Yüksek Lisans çalışmaları da belirtilmelidir), Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 7 (yedi) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Doçent/Doktor Öğretim Üyesi(Dr. Öğr. Ü.) adaylarının; Birer adet ve çıktı olacak şekilde hazırlamaları gereken; Başvuru dilekçesini, YÖK Formatlı özgeçmişlerini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi (Doçent adaylar için), Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi fotokopileri ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile Çalışma/Emeklilik Belgesini içeren başvuru dosyalarına,
Özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 5 (beş) adet CD/USB’yi ekleyerek Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Adayların; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

ADRES:
İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü Yazı İşleri Müdürlüğü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

       

BENZER HABERLER