Akademik Personel | 17 Ekim 2019, Perşembe

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Nisan 2017
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi (Yönerge’ye www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) hükümlerine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. Doçentlik ve Profesörlük kadroları daimi statüdedir. Kanuni şartları haiz adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte Bölüm/Anabilim Dalı/Program Kadro Sayısı Kadro Unvanı Özel Şart
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1 Profesör Çevre Sağlığı ve Medikal Coğrafya konularında deyimli olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 1 Profesör Farmakogenetik Konusunda Deneyimli Olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Doçent Makroskopik Anatomi ve Disseksiyon Konularında Deneyimli Olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Makroskopik Anatomi ve Disseksiyon Konularında Deneyimli Olmak.
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Enzim Kinetiği ve Hücre Kültürü Konularında Deneyimli Olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Embriyonik Kök Hücre Kültürü Uygulamalı Eğitimi Almış Olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış Olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Profesör Jinekoonkoloji Yan Dalı olan.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Doçent Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Reprodüktif Endokronoloji Çalışmaları Yapmış Olmak Ve İngilizce Ders Verebilme Kriterlerini Sağlamış Olmak.
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Doçent IVF sertifikası olan
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent IVF sertifikası olan
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Adli Bilimler Doktorasına Sahip Olmak, İngilizce Ders Verebilme Kriterlerini Sağlamış Olmak.
Tıp Fakültesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1 Doçent Hastane Yönetimi konusunda Yüksek lisans yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Aneteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Yeni Doğan Göz Hastalıkları Deneyimi olan
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Retina hastalıkları ve tedavisi konusunda deneyimli olan.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Glokom deneyimi olan.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör Ebus deneyimi olan.
Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Ebus deneyimi olan.
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör Erişkin Hemotolojisi Yan Dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Erişkin Hemotolojisi Yan Dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Tıbbi onkoloji yan dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Tıbbi onkoloji yan dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Endokrinoloji yan dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Genel Dahiliye uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Erişkin Hemotolojisi Yan Dalı olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent İç Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent İç Hastalıkları uzmanı olmak.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Endokrinoloji yan dalı olan.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 1 Doçent Koklear İmplant deneyimi olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Doçentliğini Çocuk Hastalıkları alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Yeni Doğan Yoğun Bakım Yan Dalı Olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dalı Olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Çocuk Nefrolojisi Yan Dalı Olan
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Çocuk Kardiyolojisi Yan Dalı Olan
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Hastalıkları uzmanı olan
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Hastalıkları uzmanı olan
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Yeni Doğan Yoğun Bakım Yan Dalı olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dalı Olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Nefrolojisi Yan Dalı olan
Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Kardiyolojisi Yan Dalı olan
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Doçent Çocuk Kalp Damar Cerrahisi deneyimi olan
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Çocuk Kalp Damar Cerrahisi deneyimi olan
Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent Kalp nakli konusunda deneyimi olan
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 1 Profesör İnvaziv radyoloji deneyimi olan
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Yardımcı Doçent İngiliz Dili Ve Edebiyatı veya Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Lisans ve Yüksek lisans Mezunu olmak ve aynı alanlarda Doktora Yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Yardımcı Doçent Psikoloji Bölümünden Mezun Olmak, Psikometri, Klinik Psikoloji Deneysel Psikoloji Alanlarından Herhangi Birinde Doktora Yapmış Olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 1 Yardımcı Doçent Tıbbi Biyolojik Bilimler lisans mezunu olmak. Doktoralı olmak en az 4 yarıyıl Beslenme Diyetetik alanında İngilizce ders vermiş olmak. İngilizce ders vermekriterlerini sağlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 1 Yardımcı Doçent Gıda Mühendisliği alanında lisans mezunu olmak. Bu alanda doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü (İngilizce) 1 Yardımcı Doçent Beslenme ve Diyeteik lisans mezunu olmak. Bu alanda doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme kriterlerini sağlamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1 Profesör Doçentliğini Orman Mühendisliği alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 1 Yardımcı Doçent Fizik Bölümü Lisans mezunu olmak, doktorasını Fizik alanında yapmış olmak. Enerji Fiziği ile ilgili ders verme deneyimine sahip olmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına sahip olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 Profesör Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarda yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 Doçent Doktorasını veya sanatta yeterliliğini veya Doçentliğini İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve Benzeri alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2 Yardımcı Doçent Doktorasını ya da sanatta yeterliliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik tasarımı ve benzeri alanlarda yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 1 Profesör Biyomedikal Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 1 Doçent Biyomedikal Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 Yardımcı Doçent İç Mimar olmak. Yapı alanında deneyimli, tasarım alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 1 Yardımcı Doçent İç Mimar olmak. Tasarım alanında deneyimli, tasarım alanında doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1 Profesör
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı 1 Yardımcı Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 1 Doçent

 

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve başvurularında, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi ve eserleri (Profesörler 6 nüsha, Doçent ve Yardımcı Doçentler 4’er nüsha olarak) ile onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız