Akademik Personel | 18 Eylül 2019, Çarşamba

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Nisan 2018
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Adayların 657 Sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları ve başvurularında, dilekçe, özgeçmiş,  onaylanmış mezuniyet belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği ve (4) adet fotoğraf Hizmet çizelgesi ve son ayrıldığı iş yerinden işten ayrılış bildirgesi, yayın listesi, ile akademik çalışmalarını içeren dosya (Profesör adayları 6 dosya,  Doçent adayları ile Doktor Öğretim Üyesi adayları 4 dosya) teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir. Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Fakülte/MYO Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Kadro Unvanı Kadro Adedi Özel Şart
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 2
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Profesör 1
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Eczacılık Fakültesi Profesör 1 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu olmak, farmokognozi alanında doktora yapmış olmak, fitoterapi alanında çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi 1 Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak, farmasötik botanik alanında doktora yapmış olmak, fitoterapi alanında çalışmış olmak.
Eczacılık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi 1 Analitik kimya alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Eğitim Bilimleri İngilizce Öğretmenliği alanında doktoraya yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Dil Bilimi alanında doktora yapmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Profesör 1 Yönetim ve Organizasyon alanında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamış olmak ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik konularında uzmanlaşmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İşletme alanında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, Çalışma Ekonomisi, İş Etiği, Endüstriyel İlişkiler konularında uzmanlaşmış olmak,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, bu alanlarda akademik çalışmalar yapmış olmak ve Ortadoğu Ekonomi Politiği konusunda uzmanlaşmış olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İktisat veya Ekonomi alanlarında lisans veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verebilme kriterlerini sağlamış olmak ve de Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Para Teorisi ve Politikası konularında uzmanlaşmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Profesör 1 Doçentlik unvanını İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doçent 1 Doktorasını ve/veya Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 2 Doktorasını İletişim veya Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzer alanlarda yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Doçent 1 Doçentlik unvanını Gazetecilik ve/veya Yeni Medya alanından almış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını veya yüksek lisansını iletişim Bilimleri, Yeni Medya ve/veya Gazetecilik alanından birinde yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Profesör 1 Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Doçent 1 Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Tanıtım ve Halkla ilişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktora ve yüksek lisans yapmış olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Doktorasını Yapı yada Tasarım Alanında yapmış olmak. Bu alanlarda deneyimli olmak.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doçent 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterini sağlamak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterinisağlamak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Profesör 1 Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doçent 1 Hemşirelik alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doçent 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Doktor Öğretim Üyesi 1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak, Genel cerrahi uzmanı olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı Doktor Öğretim Üyesi 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Profesör 1 Adli Genetik Alanında Doktora Yapmış olmak. Bu alanda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Doçent 1 Adli bilimler alanında doktora yapmış olmak, İnsan kemiğinde DNA analizleri ile ilgili akademik deneyime sahip olmak.
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Profesör 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve ReanimasyonAnabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Yoğun bakım deneyimi olan
Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve ReanimasyonAnabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Profesör 1 Robotik Üroloji Eğitim Sertifikası Olan.
Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Yoğun Bakım Yan Dalı Olan.
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Çocuk Kardiyolojisi Yan Dalı Olan
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Profesör 1 Klinik Nörofizyoloji Yan Dal Uzmanı olmak, Adli Nöroloji konusunda deneyimli olmak.
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim dalı Doçent 1 Kolorektal Cerrahi deneyimi olan,  Avrupa Cerrahi Yeterlilik Kurulu (board) Koloproktoloji yeterlilik belgesi olan.
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalı Doçent 1 Gastroenteroloji Yan Dalı Olan
Tıp Fakültesi Tıbbi Pataloji Anabilim Dalı Profesör 1 International Academy of Cytology (IAC) BOARD Yeterlilik belgesi olan, Nöropatoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Plastik, Estetik ve RekonstrüktifCerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Doçent 1 Güncek Kornea Nakil Ameliyatları konusunda tecrübeli olmak, bu konularda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi 1 Hukuka uygunluk sebepleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız