Akademik Personel | 26 Mayıs 2019, Pazar

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

3 Ekim 2018
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 – Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 – Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

– Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi

– Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)

– Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte Bölüm/

Anabilim Dalı/Program

Kadro Sayısı Unvan Özel Şart
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Profesör Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Doçent Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Dr. Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak ve doktorasını bu alanda almış olmak. Yabancı dille lisans eğitimi yapılan bölümlerdeki yabancı dil şartını karşılamış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Profesör Mimarlık lisans mezunu olmak. Proje, Restorasyon ve Uygulama konularında deneyimli olmak. İyi derecede İngilizce, Almanca dillerinden birini bilmek.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Doçent Mimarlık lisans mezunu olmak. Yapı, Bina Bilgisi ve Restorasyon alanlarında uzman olmak. Proje dersi deneyimine sahip olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2 Dr. Öğretim Üyesi Mimarlık lisans mezunu olmak. Bina Bilgisi Mimarlık Tarihi alanında uzman olmak. İyi derecede İngilizce bilmek.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık Tarihi ve Sanat Tarihi konularında uzman olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. Ve ders verme deneyimine sahip olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi İç Mimarlık lisans mezunu olmak. İç Mimari Tasarım alanında uzmanlaşmış olmak. İngilizce yada İtalyanca bilmek.
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 1 Doçent Çeviri bilim alanında doçent unvanını almış olmak, yazınsal çeviri ve çeviri göstergebilimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları 1 Dr. Öğretim Üyesi Lisansını Konservatuvarların Opera-Şan Bölümlerinde yada fakültelerin Müzik Eğitimi Bölümlerinde tamamlamış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

BENZER HABERLER