Akademik Personel | 01 Şubat 2021, Pazartesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

12 Ağustos 2018
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 – Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 – Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

– Başvuru Dilekçesi

– Başvuru Formu

– Bilgi formu

– Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

– Yabancı Dil Belgesi

– Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)

Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 31.08.2018 tarihine kadar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Fakülte Bölüm/

Anabilim Dalı/Program

Kadro Sayısı Unvan Özel Şart
Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Profesör
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 1 Doçent
Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi 1 Dr. Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 1 Doçent Doçentliğini çeviribilim alanından almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü (İngilizce) 2 Dr. Öğretim Üyesi – Mütercim Tercümanlık, Dilbilim veya İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Doçent Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2 Dr. Öğretim Üyesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı , Dilbilim veya İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Profesör Psikoloji bilimi alanında profesör unvanına sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Doçent Doçentliğini Psikoloji bilimi alanında almış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Sosyal Psikoloji ve Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında uzmanlaşmış olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm 1 Profesör – Adli botanik, bitki çeşitliliği ve gen kaynakları, endüstriyel bitkiler alanında ders verebilecek ve proje yürütebilecek niteliklere sahip olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm 1 Doçent – Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

– Transpozonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 1 Doçent Doçentliğini sahne sanatları alanında almış olmak.
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı 1 Profesör
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı 1 Profesör
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1 Doçent Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans ve/veya lisansüstü eğitimi bulunmak, İngilizce ders verme kriterlerini sağlamış Avrupa Birliği ve Türkiye’de dini azınlıklar ve sivil-asker ilişkileri konularında çalışmaları bulunmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olmak, Strateji, Orta Doğu, Ulusal Güvenlik ve Avrupa Birliği alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce ders verebilme kriterini sağlamış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 Profesör Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarda yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 1 Doçent Doçentliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını veya sanatta yeterliliğini İletişim veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin Görsel İletişim veya Grafik Tasarımı ve benzeri alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1 Profesör Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 1 Doçent Doçentlik unvanını Tanıtım ve Halkla İlişkiler veya Reklamcılık alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını Tanıtım ve Halkla İlişkiler, Reklamcılık veya İletişim Bilimleri alanlarında yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1 Profesör Profesörlük unvanını Radyo Televizyon, Sinema alanlarından ya da İletişim Bilimlerinden birinden almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 1 Doçent Doçentlik unvanını Radyo Televizyon, Sinema alanlarından ya da İletişim Bilimlerinden birinden almış olmak.
İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 2 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını Radyo Televizyon, Sinema ya da İletişim Bilimleri alanlarından birinden almış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1 Profesör Profesörlük unvanını Gazetecilik, Yeni Medya yada İletişim Bilimleri alanlarından birinden almış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1 Doçent Doçentlik unvanını Gazetecilik, ve/veya Yeni Medya, İletişim Bilimleri alanlarından birinde yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Doktorasını İletişim Bilimleri, Yeni Medya veya Gazetecilik, alanlarından birinde yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Elektronik mühendisliği alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Restorasyon alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Yapı alanında doktora yapmış olmak.
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği 1 profesör Endüstriyel kimya alanında çalışmaları bulunmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2 Profesör. Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2 Doçent. Doçentliğini Hemşirelik alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya ortopedi ve Travmatoloji uzmanlığına sahip olmak Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1 Dr. Öğretim Üyesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak, Fizyoterapi ve Rehabilatasyonalanında doktora yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Profesör Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında almış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1 Doçent Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında almış olmak.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör.
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Doçent Güncel kornea transplantasyon teknikleri konusunda tecrübeli olmak.
Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1 Profesör. Çocuk Gastroenterolojisi Yan Dalı olan
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Profesör
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Doçent
Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1 Doçent Obezite Cerrahisi deneyimi olan
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 2 Doçent Onkoloji Yan Dalı olan
Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Dr. Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Acil Tıp 1 Dr. Öğretim Üyesi

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

Kolay Hobiler