Akademik İlanlarGündemManşet Haber

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları dosyalara birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

blank Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1 Eser Element konusunda En az 10 yıl deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk Hematoloji Onkoloji yandal uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Genel Pediatri alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Çocuk Acil alanında en az 5 yıl deneyimli olmak.
Göğüs Hastalıkları PROFESÖR 1 Pulmoner Vasküler Hastalıklar ve Pulmoner Hipertansiyon alanında deneyimli olmak.
İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Geriatri Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Romatoloji ve Sistematik Otoimmün Romatizmal Hastalıklarla ilgili Klinik Laboratuvar alanında deneyimli olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji PROFESÖR 1 Omuz ve dirsek cerrahisi üzerine klinik ve deneysel çalışmalar yapmış olmak
Genel Cerrahi DOÇENT 1 Gastroenterolojisi Cerrahisi yan dal Uzmanlığını tamamlamış olup, Karaciğer transplantasyonu alanında deneyimli olmak.
Nöroloji DOÇENT 1 Inflamatuar Demiyelinizan hastalıkları otoimmün ensefalit ve botulinum toksini ile ilgili Klinik ve Akademik deneyimli olmak.
Tıbbi Biyoloji DOÇENT 1 Solid Organ ve Doku Transplantasyon İmmünolojisi alanında deneyimli olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi PROFESÖR 1
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları PROFESÖR 1 Baş-Boyun Kanserlerinde Moleküler Genetik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Aile Hekimliği PROFESÖR 1
Deri ve Zührevi Hastalıklar PROFESÖR 1
Nükleer Tıp DOÇENT 1 Lu-177 işaretli peptidlerle tedavide En az 5 yıl deneyimli olmak.
Nöroloji DOÇENT 1 Hareket Bozuklukları ve Elektromiyografi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi Patoloji DOÇENT 1 Dermatopatoloji, immunfloresan inceleme ve jinekopatoloji konusunda deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk YRD.DOÇ. 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Beşeri ve İktisadi Coğrafya PROFESÖR 2
Eskiçağ Tarihi DOÇENT 1
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi DOÇENT 1 İtilaf Devletleri ve Türk Boğazları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Fransızca Mütercim-Tercümanlık DOÇENT 1
Urdu Dili ve Edebiyatı YRD.DOÇ. 1
FEN FAKÜLTESİ
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği DOÇENT 1 Bazı plazmalardaki biyobelirteçlerin istatistiği ve x ışını kırınımı ile malzemelerin incelenmesi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Astronomi YRD.DOÇ. 1 Gözlemsel kozmoloji, novalar ve galaksi kümeleri konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Biyoloji YRD.DOÇ. 1 Solanum Tuberosum L., Gama Radyasyonu ve Somatik Mutasyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
İktisat Tarihi DOÇENT 1 Son Dönem Osmanlı İktisadi Düşünce Tarihi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik DOÇENT 1 Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ORMAN FAKÜLTESİ
Çevre ve Orman Hukuku DOÇENT 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Farmasotik Teknoloji PROFESÖR 1
Farmasotik Kimya PROFESÖR 1
DİS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Oral İmplantoloji PROFESÖR 1
Oral İmplantoloji DOÇENT 1
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1
Periodontoloji DOÇENT 1
Protetik Diş Tedavisi DOÇENT 1
İSLETME FAKÜLTESİ
Üretim YRD.DOÇ. 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları DOÇENT 1
Fizyoloji DOÇENT 1
Histoloji ve Embriyoloji DOÇENT 1
Doğum ve Jinekoloji DOÇENT 1
Dölerme ve Suni Tohumlama DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Yönetim Bilimleri PROFESÖR 1 Yerel yönetimler ve kamu kurumlarında yönetim sorunları ve yönetime katılım konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri YRD.DOÇ. 1
Uluslararası İlişkiler PROFESÖR 1 Ortadoğu konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler DOÇENT 1 İnsani müdahele, BM ve müdahale ile Arap baharı konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkiler YRD.DOÇ. 1 Uluslararası İlişkilerde Sayısal Metotlar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Bilimleri YRD.DOÇ. 1 Rekabet Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk Bilimleri YRD.DOÇ. 1 Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Analitik Kimya PROFESÖR 1
Analitik Kimya YRD.DOÇ. 1 Gıda antioksidanlarının optik sensörler ile tayini alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik Kimya PROFESÖR 1 Tiyosemikarbazonların metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Anorganik Kimya PROFESÖR 1 Aminotriazol temelli iminler ve metal kompleksleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Cevher Hazırlama PROFESÖR 1
Çevre Mühendisliği PROFESÖR 1
Proses ve Reaktör Tasarımı PROFESÖR 1
Yerfiziği DOÇENT 1
Sismoloji DOÇENT 1
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Deniz Biyolojisi PROFESÖR 1
Deniz Biyolojisi YRD.DOÇ. 1
Yetiştiricilik YRD.DOÇ. 1 Biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İç Sular Biyolojisi YRD.DOÇ. 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema DOÇENT 1 Uygulamalı İletişim Doçentlik ünvarnrn almış olup, Sosyal Medyada Sinema Filmleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık DOÇENT 1 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında Yüksek Lisans, Doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Sosyal Hizmet Bölümü DOÇENT 1 Sosyal Politika Doçentliğini almış olup, çalışma yaşamında bilgi teknolojileri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Sosyal Hizmet Bölümü YRD.DOÇ. 1 Sosyal Bilim ve Sosyal Politika İlişkisi üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DOÇENT 1
Halk Sağlığı Hemşireliği DOÇENT 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Seramik, Cam ve Çinicilik Programı PROFESÖR 1
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Kimyasal Oşinografi YRD.DOÇ. 1
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Sinirbilim PROFESÖR 1 Biyokimya alanında Doçent ünvanı almış, Nörobiyokimya-Nöroinflamasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genetik DOÇENT 1 Tıbbi Biyoloji alanında Doçent ünvanı almış ve Yeni Nesil Dizileme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İmmünoloji DOÇENT 1 B Hücre Yetersizliği ve ALL flow sitometrisinde deneyimli olmak.
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Sosyal Bilimler DOÇENT 1
Tıp Bilimleri YRD.DOÇ. 1 Adli Belge ve Kıl incelemeleri alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Adli Tıp Uzmanlığını almış olmak.
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Klinik Onkoloji DOÇENT 1 Oral Patoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak.
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kardiyoloji DOÇENT 1 İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanlığını almış olmak.
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi YRD.DOÇ. 1 Osmanlı Son Dönemi balkan tarihi üzerinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Caz DOÇENT 1 Piyano alanında deneyimli olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu