Akademik Personel | 20 Nisan 2019, Cumartesi

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak
       

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör kadroları için 17 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Yard. Doç.’lik kadrosu için başvuru yapacakların ayrıca yabancı dil sınavına tabi tutulacağı için tercih edilen yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmiş, 3 adet Güvenlik soruşturması formu, Bilimsel çalışmalarının bulunduğu 4 adet pdf dosyası içeren CD, sabıka kaydı ve Doktora belgesi ile bizzat başvuru yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Doç.’lik kadrosu için başvuru yapacakların, doçentlik belgesi, bilimsel çalışmaları ve özgeçmişi içeren 4 adet pdf dosyasını içeren CD ile birlikte personel daire başkanlığına bizzat başvuru yapılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Öğretim üyesi kadrolarına başvuru formunu, 3 adet güvenlik soruşturması formunu, özgeçmiş, bilimsel çalışmaların listesi, yabancı dil puanını gösterir belge, diplomalar, son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf ile kimlik fotokopilerini beraberinde getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Prof.’lük kadrosu için başvuru yapacakların, Üniversite yönetimine katkılarını içeren belge, yönettikleri yüksek lisans ve doktora çalışmalarını, bilimsel yayınlarına yapılan atıflar ve tebliğleri, doçentlik belgelerini, bilimsel çalışmalarının listelerini ve özgeçmişlerini 6 adet pdf dosyası içeren CD olarak personel daire başkanlığına bizzat başvuru yapmaları gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca bilimsel çalışmaları arasından başlıca eserin belirtildiği dilekçenin CD’ye aktarılmış hali, 3 adet güvenlik soruşturması formu, sabıka kaydı, diplomalar, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf, kimlik fotokopisi, yabancı dil puanını gösterir belge, doçentlik belgesi, bilimsel çalışmaların listesi, başlıca eser olarak belirtilen çalışmanın örneği ve özgeçmişlerini beraberinde getirmeleri gerektiği aktarıldı.

Diğer açıklamalar:

-Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin alınmış olması,

-Adayın 657 sayılı kanunun 48.maddesindeki nitelikleri karşılıyor olması,

-Adayın mecburi hizmet yükümlülüğünün olmaması,

-Erkek adayların bakaya durumda ya da askerlik ile alakalı devam eden davalarının olmaması,

-Başvuruların 15 gün içerisinde yapılması gerektiği,

-Başvuruların posta yoluyla yapılamayacağı, bizzat yapılması gerektiği,

-Üniversitenin yönetmeliğinde belirtilen yönergeye göre bilimsel çalışmalarının puanlamasının yapılmış halde takdim etmeleri gerektiği,

Bilgilerine yer verilmiştir.

Başvuru yapmayı düşünen adaylar ilgili ilana ayrıca http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları PROFESÖR 1
Kardiyoloji DOÇENT 1 Perkütan kroner girişim ve
aplasyon alanlarında tecrübeli
elektrokardiyografi ve endotel
fonsıkoyon bozukluğu ile ilgili klinik
çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Romatdoji Bilim Dalı için
Behçet hastalığı ve değerlendirme
ölçüleri konusunda bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı için
Inflamatuar barsak hastalıkları ve
kronik karaciğer hastalıkları tanı
ve tedavisi bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği DOÇENT 1 Deneysel Yüksek Eneği Fiziği ve
Kristallerde Kanallama konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ

iktisat Teorisi

DOÇENT 1 Politik İş Çevrımlen konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İngilizce iktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
DOÇENT 1 Yemlenebilir Eneği Kaynakları
ve Nöroiktisat konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İktisat Teorisi YRD.DOÇ. 1 İktisat Metodolojisi ve Eleştirel
Gerçekçilik Yaklaşımı konusunda
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Endodonti

DOÇENT 1
Aaız, Diş ve Çene Cerrahisi DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Siyasi Tarih PROFESÖR 1
Uluslararası İlişkiler PROFESÖR 1
Devletler Hukuku YRD.DOÇ. 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İslam Tarihi PROFESÖR 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Sinema PROFESÖR 1
DENİZ BİLİMLERİ VE
İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Fiziksel Oşinografi ve Deniz
Biyolojisi
PROFESÖR 1
SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YRD.DOÇ. 1 Muhasebe-Finansman alanında

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

BENZER HABERLER