Akademik Personel | 16 Temmuz 2019, Salı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

14 Haziran 2016
Resim bulunamadı
       

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Biyofizik PROFESÖR 1
Radyoloji PROFESÖR 1 Kardiyak Radyoloji alanında deneyimli olmak.
Tıbbi Patoloji PROFESÖR 1 Sitopatoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Gastrointestinal Sistem ve Karaciğer Patolojisi alanında deneyimli olmak.
Genel Cerrahi PROFESÖR 1 Endokrin Cerrahisi, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi alanında deneyimli olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji PROFESÖR 1 Vertabra Cerrahisi ve Artroplasti konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Kadın Hastalıkları ve Doğum PROFESÖR 1 Jinekolojik Onkoloji Yandal Uzmanlığını almış olup, Endoskopik Cerrahi ve Jinekolojik Radyoloji alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları PROFESÖR 1 Göz Tümörleri alanında deneyimli olmak.
Göz Hastalıkları DOÇENT 1 Katarakt, refraktif cerrahi konusunda deneyimli olup, Göz Bankası sertifikası nı almış olmak.
Fizyoloji DOÇENT 1 Klinik kognitif Elektronörofizyoloji ve olaya ilişkin beyin potansiyelleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları DOÇENT 1 Nefroloji Yandal Uzmanlığını almış olmak.
Kardiyoloji DOÇENT 1 Ekokardiyografi ve elektrofizyoloji alanında deneyimli olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Ticaret Hukuku DOÇENT 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Fransızca Mütercim-Tercümanlık PROFESÖR 1
Bölgesel Coğrafya DOÇENT 1
Türk Halk Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
Çin Dili ve Edebiyatı YARD.DOÇ. 1
FEN FAKÜLTESİ
Botanik PROFESÖR 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü PROFESÖR 1
Uygulamalı Matematik DOÇENT 1 Matematiksel İstatistik ve İstatistiksel Modeller üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Genel Astronomi DOÇENT 1
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji YARD.DOÇ. 1 Bakır ve galvanizli çelik yüzeylerde mikrobiyolojik korozyon konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Endüstri İlişkileri YARD.DOÇ. 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında Doktora eğitimini tamamlamış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İSLETME FAKÜLTESİ
Üretim DOÇENT 1
VETERİNER FAKÜLTESİ
Anatomi PROFESÖR 1
Zootekni PROFESÖR 1
Mikrobiyoloji PROFESÖR 1
Cerrahi PROFESÖR 1
Besin Hijyeni ve Teknolojisi DOÇENT 1
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Hukuk Bilimleri DOÇENT 1
İktisat DOÇENT 1
Yönetim ve Organizasyon YARD.DOÇ. 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği PROFESÖR 1
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Aerobik ve Anaerobik Membran Biyoreaktörlerde Kirlenme konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Biyokimya DOÇENT 1
Biyokimya YARD.DOÇ. 1 Deneysel olarak oluşturulan doku hasarları ve korunma mekanizmaları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Arap Dili ve Belagatı PROFESÖR 1
Dinler Tarihi PROFESÖR 1
Din Felsefesi PROFESÖR 1
Türk Din Musikisi PROFESÖR 1
İslam Hukuku PROFESÖR 1
İslam Hukuku DOÇENT 1
İslam Hukuku YARD.DOÇ. 1
Tefsir YARD.DOÇ. 1
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi PROFESÖR 1
Fransız Dili Eğitimi YARD.DOÇ. 1 Fransızca öğretiminde öğretmenlerin beden dili konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme YARD.DOÇ. 1 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doktora eğitimini tamamlamış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü PROFESÖR 1
Sağlık Yönetimi Bölümü YARD.DOÇ. 1
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği DOÇENT 1
Hemşirelikte Eğitim DOÇENT 1
İç Hastalıkları Hemşireliği YARD.DOÇ. 1 Yüksek Lisans eğitimini ve Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliğinde tamamlamış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi YARD.DOÇ. 1 Çocukluk çağı obezitesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Hareket ve Antrenman Bilimleri YARD.DOÇ. 1
Spor Yönetim Bilimleri YARD.DOÇ. 1 Spor Sosyolojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
Nükleer Tıp Teknikleri YARD.DOÇ. 1 Biyofizik alanında Doktora eğitimini tamamlamış olup, hematopoetik kök hücreler üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Piyano DOÇENT 1
Etnomüzikoloji ve Folklor DOÇENT 1 Çağdaş Müzik ve Osmanlı Müzik Kültürü alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
İmmünoloji PROFESÖR 1 Diyabet ve transplantasyon immünolojisi alanında deneyimli olmak.
Genetik YARD.DOÇ. 1 Genetikte Doktora Eğitimini tamamlamış olup, Diyabet ve nadir nörolojik hastalıkların genetiği konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
Denizel Çevre DOÇENT 1
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
Tıp Bilimleri YARD.DOÇ. 1 Adli Tıp Uzmanlığını almış olup, Maluliyet, Alkol ve Uyuşturucu alanında deneyimli olmak.
       

BENZER HABERLER