Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

21 Haziran 2019
İstanbul Üniversitesi Çok Sayıda Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi 15 araştırma görevlisi ve 7 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ÜNVANIİLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜANABİLİM DALI/ PROGRAMKADRO SAYISIBAŞVURU ŞEKLİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİBAŞVURU YERİİLAN ÖZEL ŞARTKADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİİÇ HASTALIKLARI1ŞAHSEN/POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/İstanbul Tıp
Fakültesi Dekanlığı
İç Hastalıkları Uzmanlığını almış olmak.3
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİSUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP1ŞAHSEN/POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıSualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanlığını almış olmak.2
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI1ŞAHSEN/POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıKulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Odyoloji alanında Uzmanlığını
almış olmak.
7
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİBEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ2ŞAHSEN/POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/İstanbul Tıp Fakültesi
Dekanlığı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlığını almış olmak.6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
FEN FAKÜLTESİMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKMOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK1ŞAHSEN/POSTAhttp://fen.istanbul.edu.tr/tr/Fen Fakültesi DekanlığıMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Kimya Bölümü Lisans mezunu olup, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapmış ve Kromatografik (HPLC, LC-MS/MS, GC, GC- MS/MS, CE) ve
Elektrokimyasal Analiz Yöntemleri alanlarında Yeterlilik Sertifikasına
sahibi olmak
7
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
REKTÖRLÜK1ŞAHSEN/POSTAhttp://genelsekreterlik.istanbul.edu.tr/Rektörlük Personel Daire BaşkanlığıUluslararası Öğrenci Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere, Sosyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Sosyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamış ve Lisans Mezuniyeti sonrası Sosyal Hizmet Programında en az 1 (bir) yıllık deneyime
sahip olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKUCEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU1ŞAHSEN/POSTAhttp://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/Hukuk Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHUKUK FAKÜLTESİKAMU HUKUKUHUKUK TARİHİ1ŞAHSEN/POSTAhttp://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/Hukuk Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Kamu Hukuku alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKDENİZ HUKUKU1ŞAHSEN/POSTAhttp://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/Hukuk Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKROMA HUKUKU1ŞAHSEN/POSTAhttp://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/Hukuk Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi
yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİHUKUK FAKÜLTESİÖZEL HUKUKMEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKU1ŞAHSEN/POSTAhttp://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/Hukuk Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olup, Özel Hukuk alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora Eğitimi yapıyor olmak.5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİMOLEKÜLER BİYOLOJİ1ŞAHSEN/POSTAhttp://fen.istanbul.edu.tr/tr/Fen Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Moleküler Biyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Moleküler Biyoloji Programında Doktora
Eğitimi yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİFEN FAKÜLTESİBİYOLOJİHİDROBİYOLOJİ1ŞAHSEN/POSTAhttp://fen.istanbul.edu.tr/tr/Fen Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Biyoloji Bölümü Lisans Mezunu olup, Hidrobiyoloji Programında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Hidrobiyoloji Programında Doktora
Eğitimi yapıyor olmak.
4
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSAT FAKÜLTESİİKTİSATTEKNOLOJİ VE SANAYİ İKTİSADI1ŞAHSEN/POSTAhttp://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/İktisat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat alanında veya Teknoloji ve Sanayi İktisadı Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi veya Doktora
Eğitimi yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSAT FAKÜLTESİEKONOMETRİYÖNEYLEM1ŞAHSEN/POSTAhttp://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/İktisat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Ekonometri Bölümü Lisans Mezunu olup, Ekonometri Ana Bilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSAT FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERSİYASET BİLİMİ1ŞAHSEN/POSTAhttp://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/İktisat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSAT FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLER1ŞAHSEN/POSTAhttp://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/İktisat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans Mezunu olup, Uluslararası İlişkiler alanında Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİİKTİSAT FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON1ŞAHSEN/POSTAhttp://iktisat.istanbul.edu.tr/tr/İktisat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İşletme, İşletme Yönetimi, Stratejik Yönetim veya Yönetim ve Strateji alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERSİYASİ TARİH1ŞAHSEN/POSTAhttp://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birinden Lisans Mezunu olup, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİKAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİİKTİSAT1ŞAHSEN/POSTAhttp://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca İktisat, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi Programlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.7
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİİŞLETMEYÖNETİM VE ORGANİZASYON1ŞAHSEN/POSTAhttp://siyasal.istanbul.edu.tr/tr/Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Fakültelerin İşletme, Yönetim Bilimleri (İşletme), İşletme Mühendisliği Bölümlerinden birinden Lisans Mezunu olup, İşletme, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, İşletme Yönetimi ve Organizasyon, Uluslararası İşletmecilik veya İşletme Mühendisliği alanlarından birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi
yapıyor olmak.
7

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin
ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge veya
E-Devlet üzerinden alınan belge)
7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8- ALES Belgesi
9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10- Yabancı Dil Belgesi
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi

11- Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)

12- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

13- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

14- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 21.06.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 05.07.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 12.07.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 19.07.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 24.07.2019
ÖNEMLİ NOTLAR
1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

       

Kolay Hobiler