Akademik Personel | 23 Eylül 2019, Pazartesi

İstanbul Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

21 Mayıs 2019
İstanbul Üniversitesi Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi çeşitli alanlarda öğretim üyesi, doçent ve profesör olarak 35 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç HastalıklarıDOÇENT1Acil Dahiliye alanında deneyimli olmak.
KardiyolojiDOÇENT1
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDOÇENT1Yenidoğan, pediatrik anestezi ve renal transplantasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ortopedi ve TravmatolojiDOÇENT1Tümör Cerrahisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ruh Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1Alkol madde bağımlılığı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi MikrobiyolojiDOÇENT1Antibiyotik kombinasyonları ile Treponema pallidum konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak
Histoloji ve EmbriyolojiDr. Öğretim Üyesi1
Ağız, Yüz ve Çene CerrahisiDr. Öğretim Üyesi1Deneysel Nazal Septal Perforasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Göz HastalıklarıDr. Öğretim Üyesi1Glokom ve kornea alanında klinik ve cerrahi deneyimli olmak.
Tıbbi GenetikDr. Öğretim Üyesi1
HUKUK FAKÜLTESİ
Milletlerarası Özel HukukPROFESÖR1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eski Türk EdebiyatıPROFESÖR1
Yakınçağ TarihiDOÇENT1
Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıDOÇENT1
İtalyan Dili ve EdebiyatıDOÇENT1
Bölgesel CoğrafyaDr. Öğretim Üyesi1
Fars Dili ve EdebiyatıDr. Öğretim Üyesi1
Tiyatro Eleştirisi ve TeorisiDr. Öğretim Üyesi1
İKTİSAT FAKÜLTESİ   
Teknoloji ve Sanayi İktisadıPROFESÖR1Uluslararası aktarım Mekanizması ve Finansal Kriz alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Teknoloji ve Sanayi İktisadıPROFESÖR1İnovasyon, Yaratıcılık Ekonomisi ve Nöro Ekonomisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.
Siyaset BilimiPROFESÖR1Siyaset Sosyolojisi alanında ve Nicel Araştırma Yöntemleri Konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İlişkilerDOÇENT1Orta Doğu, İslam Dünyası ve Enerji Güvenliği alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
İktisat PolitikasıDOÇENT1Kadın Yoksulluğu ve Mikrofinansman alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yönetim ve OrganizasyonDOÇENT1Rekabet Stratejileri, Kurumsal İtibar, İnovasyon, İnovatif Girişimcilik, Stratejik İnovasyon, Örgüt Kültürü alanında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
Turizm İşletmeciliğiDr. Öğretim Üyesi1Turizm Girişimciliği ve KOBİ'leri üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Su Ürünleri HastalıklarıDOÇENT1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Din SosyolojisiDOÇENT1
Türk İslam Sanatları TarihiDOÇENT1
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ
LojistikDOÇENT1Ekonomi, Finans ve Lojistik alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
PiyanoPROFESÖR1
Etnomüzikoloji ve FolklorDOÇENT1

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1-Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4-Adli Sicil Kaydı,
5-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7-Kimlik Fotokopisi
8-Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1-Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2-2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3-Adli Sicil Kaydı,

4-Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6-Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1-İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5-Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6-İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8-Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9-2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu
bulunmamaktadır.
10-Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11-İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR