Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Çok Sayıda Akademisyen Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa 16 öğretim elemanı alımı yapacak.

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA   
ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
İÇ HASTALIKLARIDOÇENT1Medikal Onkoloji yandal uzmanlığı yapmış olmak, Tümör Biyolojisi ve
İmmünolojisi üzerine deneyimli ve çalışmaları olmak
İÇ HASTALIKLARIDOÇENT1İç Hastalıkları uzmanlığını almış olmak, yaşlılarda görülen HT ve Demans konusunda deneyimli ve bilimsel çalışmaları olmak
İÇ HASTALIKLARIDOÇENT1Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları yandal uzmanlığı yapmış
olmak, Hipofiz Hastalıkları üzerine deneyimli ve moleküler çalışma yapmış olmak
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
DOÇENT1Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanlığını almış olmak, Trekea nakli
ve Kök hücre uygulamaları alanında deneyimli olmak
RADYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Radyoloji uzmanlığını almış olmak, Girişimsel Nöroradyoloji alanında
deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
ACİL TIPDR. ÖĞR. ÜYESİ1Acil Tıp uzmanlığını almış olmak, travmayla gelen aciller konusunda
deneyimli ve travma şiddet skorlaması üzerine bilimsel çalışması olmak
KARDİYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Kardiyoloji uzmanlığını almış olmak, Elektrofizyoloji alanında
deneyimli ve bilimsel çalışması olmak
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİPROFESÖR1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SPORDA PSİKOSOSYAL ALANLARDR. ÖĞR. ÜYESİ1Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans mezunu olmak ve
aynı alanda Doktora eğitimini tamamlamış olmak
SPOR YÖNETİM BİLİMLERİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Spor Yönetim Bilimleri alanında çalışmalar yapıyor olmak
VETERİNER FAKÜLTESİ
VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veterinerlik Histoloji ve Embriyoloji alanında Doktora unvanına sahip olmak, anjiyogenez ve kanatlı hayvanların erkek genital sistemi konularında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak
VETERİNERLİK FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİDR. ÖĞR. ÜYESİ1Veteriner Fakültesi mezunu olmak, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak, Genotoksisite ve Antineoplastik ilaçların moleküler mekanizmalarına yönelik bilimsel
çalışmalar yapmış olmak
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
GRAFİK TASARIMIDOÇENT1Tasarım veya Plastik Sanatlar alanında Doçent ünvanına sahip olmak
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİDR. ÖĞR.ÜYESİ1
ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ
FEN BİLİMLERİPROFESÖR1Biyolojik sistemler ile yarı iletken nanoteknolojisi alanında bilimsel çalışmaları olmak
NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SİNİRBİLİMİDOÇENT1Primer Kortikal Nöron Kültürü, Kültürlere Amiloid Uygulamaları, Gen
Susturma, Alzheimer Hastalığı, Nörodejenerasyon, Vitamin D, BOS Biyobelirteçleri konularında araştırma yapmış ve yayın sahibi olmak

 

İlanın detayları ise şu şekilde;

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 – Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2 -Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3 – 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4 – Adli Sicil Kaydı,
5 – Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6 – 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7 – Kimlik Fotokopisi
8 – Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listeleri ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1 – Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2 – 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3 – Adli Sicil Kaydı,
4 – Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5-1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6-Kimlik Fotokopisi
Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:
1 – İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2 – Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3 – Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4 – İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5 – Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6 – İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7 – Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8 – Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9 – Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
10 – 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
11 – İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

 

       

Kolay Hobiler