Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Kadro İlanı

10 Ağustos 2018
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,

2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

4- Adli Sicil Kaydı,

5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

7- Kimlik Fotokopisi

8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),

2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),

3- Adli Sicil Kaydı,

4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),

5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

NOTLAR:

1- İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.

11- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA

 

ANABİLİM DALI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Tıbbi Patoloji PROFESÖR 1 Nöropatoloji, yumuşak doku tümörleri ve pediatrik patoloji konularında en az 5 yıl deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları DOÇENT 1 Metabolizma alanında doçentliğini almış olup, Otizim ve doğumsal metabolik hastalıklar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Göğüs Hastalıkları DOÇENT 1 Göğüs Hastalıkları Türkiye ve Avrupa yeterlilik belgesine sahip olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DOÇENT 1 Pulmoner Rehabilitasyon alanında bilimsel çalışmalar yapmış olup, Fizyoterapist olmak.
Ebelik DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 Psikiyatri Hemşireliği ve Yaşlı bakımı alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ
Veterinerlik Fizyolojisi DOÇENT 1
Veterinerlik Parazitolojisi DOÇENT 1
Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji DOÇENT 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Çevre Mühendisliği PROFESÖR 1 Katı atık depo sahası gazlarının modellenmesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Çevre Mühendisliği DOÇENT 1 Tehlikeli Atıklardan Enerji Eldesi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DOÇENT 1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DOÇENT 1
Mekanik DOÇENT 1 Beton Hasarlarının Mikromekaniksel Analizi konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Ulaştırma DOÇENT 1 Demiryolu Mühendisliği ve Ön-Üretimli Ulaştırma Yapılarının Tasarımı alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yapı DOÇENT 1 Yığma yapıların güçlendirilmesi ve betonarme yapılar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Konstrüksiyon DOÇENT 1
Hidrolik DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 Sayısal ve Deneysel Yöntemlerle Hidrolojik Modelleme alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
VETERİNERLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
Gıda Teknolojisi DOÇENT 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
Bilgisayar Programcılığı DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik DR.ÖĞR. ÜYESİ 1

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

10.08.2018 tarih ve 30505 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Üniversitemiz birimlerine alınacak Akademik personel alımı ilanımızın Notlar kısmı 8. maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

SEHVEN YAYIMLANAN

NOTLAR:

8 – Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

OLMASI GEREKEN

NOTLAR:

8 – Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.

DUYURULUR.

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER