Akademik Personel | 30 Mayıs 2020, Cumartesi

İstanbul Üniversitesi 94 Hemşire Alımı Yapacak

İstanbul Üniversitesi 94 Hemşire Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre toplamda 94 hemşire alımı yapılacak.

İstanbul Üniversitesi 94 Sözleşmeli Personel istihdam edecek! İşte detaylar:

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

UNVANIKİŞİ SAYISIBÜTÇESİBAŞVURU ŞARTLARIKODU
HEMŞİRE60Özel BütçeHemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H1
HEMŞİRE20Döner Sermaye BütçesiHemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak.
2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.
H1
HEMŞİRE14Döner Sermaye BütçesiSağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.
2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan
Almış Olmak.
H2

 

İstanbul Üniversitesi hemşire alımı ilanı ile ilgili detaylar:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Hemşire adaylarında aranan şartlar:

1 – Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4 – Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdırlar. Lisans mezunları için 2018 KPSS-P3 puan türü, Lise mezunları için 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.
5 – 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

 

İstanbul Üniversitesi hemşire alımı ilanı başvuru şekli:

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru Formunu ve Başvuru Dilekçesini eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

 

İstanbul Üniversitesi hemşire alımı başvuru belgeleri:

– Başvuru Dilekçesi
– Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)
– Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)
– 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Kontenjan sayısı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

* Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.