Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İstanbul Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 9 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

21 Nisan 2019
İstanbul Üniversitesi 4 Araştırma Görevlisi ve 9 Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi birimlerine 4 Araştırma Görevlisi ve 9 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel alacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

 

ÜNVANIİLANIN ÇIKILACAĞI
BİRİM
BÖLÜMÜANABİLİM DALI/ PROGRAMKADRO SAYISIBAŞVURU ŞEKLİSONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİBAŞVURU YERİİLAN ÖZEL ŞARTKADRO DERECESİ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİTIBBİ PATOLOJİ2ŞAHSEN/ POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıTıbbi Patoloji Uzmanlığını almış olmak.1
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİ1ŞAHSEN/ POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıGenel Cerrahi Uzmanlığını almış olup, Endokrin Cerrahisi alanında
deneyimli olmak.
6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖĞÜS CERRAHİSİ1ŞAHSEN/ POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıGöğüs Cerrahisi Uzmanlığını almış olmak.6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİKARDİYOLOJİ1ŞAHSEN/ POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıKardiyoloji Uzmanlığını almış olmak.6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI1ŞAHSEN/ POSTAhttp://istanbultip.istanbul.edu.tr/tr/_İstanbul Tıp Fakültesi DekanlığıÇocuk Metabolizma Hastalıkları Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPROTETİK DİŞ TEDAVİSİ1ŞAHSEN/ POSTAhttp://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_Diş Hekimliği Fakültesi DekanlığıProtetik Diş Tedavisi Programında Doktora Eğitimini tamamlamış olmak.4
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜKLİNİK ONKOLOJİ1ŞAHSEN/ POSTAhttp://onkoloji.istanbul.edu.tr/tr/_Onkoloji Enstitüsü MüdürlüğüRadyasyon Onkolojisi Uzmanlığını almış olmak.6
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU1ŞAHSEN/ POSTAhttp://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/_Yabancı Diller Yüksekokulu MüdürlüğüTürkçe Eğitimi,
Türkçe Öğretmenliği veya Dilbilim Bölümlerinden Lisans mezunu olup, Türkçe Eğitimi, Türkçe
Öğretmenliği veya Dilbilim Bölümünde Tezli Yüksek Lisans
Eğitimini tamamlamış ve Lisans mezuniyeti sonrası Yükseköğretim Kurumları alanında en az 5(beş) yıllık eğitim-öğretim deneyimine sahip
olmak.
6
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİEDEBİYAT FAKÜLTESİTAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARIN I KORUMA VE ONARIMIGENEL KORUMA VE ONARIMI1ŞAHSEN/ POSTAhttp://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_Edebiyat Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Lisans Mezunu olup, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim
Dalında Tezli Yüksek
Lisans Eğitimi yapıyor olmak.
5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİMİMARLIK FAKÜLTESİMİMARLIKMİMARLIK1ŞAHSEN/ POSTAhttp://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_Mimarlık Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca
Mimarlık Lisans Mezunu olup, Mimarlık alanında
Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor
olmak.
5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİMİMARLIK FAKÜLTESİİÇ MİMARLIKİÇ MİMARLIK1ŞAHSEN/ POSTAhttp://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_Mimarlık Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca
Mimarlık veya İç Mimarlık Lisans Mezunu olup, Mimarlık veya İç Mimarlık alanında
Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor
olmak.
5
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİMİMARLIK FAKÜLTESİŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMAŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA1ŞAHSEN/ POSTAhttp://mimarlik.istanbul.edu.tr/tr/_Mimarlık Fakültesi Dekanlığı2547 Sayılı Kanunun 50/d maddesi
uyarınca
Şehir ve Bölge Planlama alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimi yapıyor
olmak.
5

DÜZELTME İLANI
18.04.2019 tarih ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de Aslına uygun olarak yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları ilanımızda yer alan “Dişhekimliği Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalına 1 adet Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)” kadrosu ilanında bölüm ismi “Klinik Bilimler” olması gerekirken sehven “Cerrahi Tıp Bilimleri” olarak yayımlanmış olup, ilan aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle düzeltilmiştir.
DUYURULUR

 

Ünvanıİlanın Çıkılacağı BirimBölümüAnabilim
Dalı/ Program
Kadro SayısıBaşvuru ŞekliSonuçların Açıklanacağı İnternet AdresiBaşvuru Yeriİlan Özel ŞartKadro Derecesi
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı Birim)
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPROTETİK DİŞ
TEDAVİSİ
1ŞAHSEN/POSTAhttp://dishekimligi.istanbul.edu.tr/tr/_Dişhekimliği Fakültesi DekanlığıProtetik Diş Tedavisi Programında Doktora
Eğitimini
tamamlamış olmak.
4

 

İlanın detayları ise şu şekilde :

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/ Web sitesinde yayınlanan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat etmesi gerekmektedir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile
ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:
1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Ünvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email
v.s.) açıkça belirtilecektir.
2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3-Özgeçmiş,
4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8-ALES Belgesi
9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10-Yabancı Dil Belgesi
11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile
ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ
İLK BAŞVURU TARİHİ : 18.04.2019
SON BAŞVURU TARİHİ : 02.05.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.05.2019
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 13.05.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 15.05.2019

ÖNEMLİ NOTLAR
1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne
ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
5-Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
6-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya
başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
7- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli
başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
8-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
9-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.
10- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
Duyurulur.

 

       

Kolay Hobiler