Akademik Personel | 31 Ocak 2021, Pazar

İstanbul Üniversitesi 34 Akademik Personel Alımı Yapacak

24 Haziran 2019
İstanbul Üniversitesi 34 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstanbul Üniversitesi çeşitli alanlarda 34 akademik personel alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

ANABİLİM DALIÜNVANIADEDİAÇIKLAMA
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Anesteziyoloji ve ReanimasyonDOÇENT1
Ortopedi ve TravmatolojiDOÇENT1Spor yaralanmaları ve Cerrahisi
alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Tıbbi MikrobiyolojiDOÇENT1Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Viroloji
Yan Dal Uzmanlığını almış olmak.
Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıDOÇENT1Çocuk Romatolojisi Yan Dal
Uzmanlığını almış olmak.
Genel CerrahiDOÇENT1Endokrin Cerrahisi alanında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ÜrolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Eskiçağ TarihiDOÇENT1
FEN FAKÜLTESİ
BiyoteknolojiPROFESÖR1
BiyoteknolojiDOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ
1
Çevre Biyolojisi ve EkolojisiPROFESÖR2
Moleküler Biyoloji ve GenetikPROFESÖR1
Yüksek Enerji ve Plazma FiziğiDOÇENT1
İKTİSAT FAKÜLTESİ
Çalışma EkonomisiDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Ücret ve Asgari Ücret alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
PazarlamaDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1Tüketicilerin Teknolojik Yenilikleri Benimseme Süreci ve Teknoloji Kabul Modeli alanlarında bilimsel
çalışmalar yapmış olmak.
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1Sektörel Düzeyde Dış Ticaret Analizi alanında bilimsel çalışmalar
yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
FinansPROFESÖR1
FinansDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Genel GazetecilikPROFESÖR1
Araştırma YöntemleriDOKTOR ÖĞRETİM
ÜYESİ
1
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MimarlıkPROFESÖR1Kentsel ve kırsal alanlarda koruma
ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Yaylı ÇalgılarPROFESÖR1
Yaylı ÇalgılarDOÇENT1
Yaylı ÇalgılarDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
Genel MüzikolojiDOÇENT1
Geleneksel ve Modal MüziklerDOÇENT1
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ
Aile SağlığıPROFESÖR1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış, İleri Yaşam Desteği Eğitici Sertifikasına sahip olmak.
Aile SağlığıPROFESÖR1Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış, Çocuklarda kognitif fonksiyonlar üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Türk Sanatı TarihiPROFESÖR1
AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
GenetikPROFESÖR1
Laboratuvar Hayvanları BilimiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1
İmmünolojiDOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ1

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar: Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini PDF formatında (imzalı), Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini, Bilimsel Yayınlarını (Başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler) kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dökümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini,
2- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
3- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
4- Adli Sicil Kaydı,
5- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
6- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
7- Kimlik Fotokopisi
8- Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerini, Yayın Listelerini ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:
1- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
2- 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı),
3- Adli Sicil Kaydı,
4- Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
5- 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
6- Kimlik Fotokopisi ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

Özgeçmişlerini, Kadroya Başvuru Dilekçelerini, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Biyometrik Fotoğraflı), Adli Sicil Kaydı, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya Taşınabilir Bellek ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

NOTLAR:
1- İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
2- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
3- Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
4- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
5- Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.
6- İlanın Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
7- Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
8- Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca (2547 Sayılı Kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.) belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
10- Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanlar, başvuru işlemlerinden sonra Personel Daire Başkanlığı’nın sayfasında yer alan Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi’ni doldurarak Personel Daire Başkanlığı Doçentlik Birimine iletmeleri gerekmektedir.
11- İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DUYURULUR.

       

Kolay Hobiler