Akademik Personel | 28 Ocak 2021, Perşembe

İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

5 Ağustos 2019
İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Ticaret Üniversitesi çeşitli alanlarda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FakülteBölümUnvanAdetAranan ŞartlarYabancı Dil PuanıALES
Puanı
İşletme FakültesiHavacılık YönetimiDr. Öğr. Görevlisi1Havacılık alanında doktorasını tamamlamış olmak.5070
Havacılık YönetimiÖğr. Gör.1Havacılık alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve Havacılık sektöründe en az üç yıl iş deneyimine sahip olmak.5070
İşletmeDr. Öğr. Görevlisi1Lojistik alanında doktorasını tamamlamış olmak, yeşil ve yalın lojistik konusunda akademik çalışma yapmış olmak.5070
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve ReklamcılıkÖğr. Gör.1Grafik Tasarım alanında lisans ve yüksek lisans derecesine ve aynı alanda 10 yıllık tecrübeye sahip olmak, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Oyun Tasarımı Masaüstü Yayıncılık, İleri Düzey Web Tasarımı, İmaj Tasarımı ve
Görselleştirme alanlarında daha önce bir üniversitede ders vermiş olmak.
5070
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (%30
İngilizce)
Öğr. Gör.1Mimarlık lisans mezunu olmak, mimarlık anabilim dalında, yapı fiziği alanında doktora yapmış olmak.8070
Endüstriyel Tasarım BölümüÖğr. Gör.1Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış, 3 yıllık tecrübeye sahip olmak.5070
Dış Ticaret EnstitüsüArş. Gör.1İşletme, İktisat, İktisadi İdari Bilimler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler veya Ticari Bilimler Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak. Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olup İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde
tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmak.
7070
Sosyal Bilimler EnstitüsüArş. Gör.1Lisans eğitimini “Uluslararası İlişkiler” alanında tamamlamış olmak. Tezli yüksek lisans eğitimine “Uluslararası İlişkiler”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” veya “Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler”
programlarının birinde devam ediyor veya tamamlamış olmak.
7070
Finans EnstitüsüArş. Gör.1İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü lisansüstü programlarında öğrenci olmak veya Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, Sermaye Piyasaları, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat (Ekonomi), İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans
Eğitimine devam ediyor olmak.
7070
Fen Bilimleri EnstitüsüArş. Gör.1Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde, tercihen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak.7070

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne/İngilizce Hazırlık Okuluna şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi
İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 22.08.2019
Giriş Sınav Tarihi : 26.08.2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 28.08.2019

İstenen Genel Şartlar:
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge).
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. ALES belgesi (en az 70 puan),
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.

       

Kolay Hobiler