Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İstanbul Ticaret Üniversitesi 21 Akademisyen Alımı Yapacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 21 Akademisyen Alımı Yapacak
       

İstanbul Ticaret Üniversitesi çeşitli alanlarda 21 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜM / ANABİLİM DALIKADRO UNVANIADET
Hukuk FakültesiMedeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku Anabilim Dalı
(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku alanında eserler yayınlamış olmak. Doktorasını yurt dışında yapmış olmak).
Prof. Dr.1
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
(Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Milletlerarası Hukuk alanında eserler yayınlamış olmak. Yurtdışı akademik tecrübesi olmak; lisansüstü tez yönetmiş ve tamamlamış olmak; Milletlerarası Hukuk alanında dersler vermiş olmak; Milletlerarası Hukuk, AB Hukuku, İnsan Hakları alanlarının tamamında uzman olarak lisans ve lisansüstü dersler vermiş
olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
İşletme Fakültesiİşletme
(Doktorasını Bankacılık ve Finans alanında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları üzerine yapmış, doçentliğini Finans-Muhasebe alanında almış, Gayrimenkul Finansmanı ve
Yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak).
Prof. Dr.1
İktisat
(İktisat alanlarında lisans eğitimi almış olmak; iktisat alanında, Ekonomi Yönetimi konusunda doktora yapmış olmak; İstihdamsız Büyüme ve Mali Teşvik konularında bilimsel çalışmaları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavından en az 80 puan almış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEndüstriyel Tasarım
(Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamış, bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarım (%30 İngilizce)
(İç Mimarlık lisans mezunu olmak, Mimarlık anabilim dalı Mimari Tasarım bilim dalında doktora yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
İletişim FakültesiGörsel İletişim Tasarımı
(Gazetecilik Teorileri, Kültürlerarası İletişim, Siyasal İletişim ve Medya Pedagojisi alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak).
Prof. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji (%30 İngilizce)
(Yüksek lisansını ve doktorasını klinik alanda yapmış olmak).
Doç. Dr.1
Sosyoloji
(Doktora çalışmasını sosyoloji alanında yapmış olmak. Kent alanları, kent çeperleri ve göçmenler üzerine çalışmalar yapmış olmak, aynı konularda ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış olmak).
Doç. Dr.1
Psikoloji (%30 İngilizce)
(Yüksek lisansını ve doktorasını klinik alanda yapmış olmak).
Dr. Öğr.
Üyesi
1
Mühendislik Fakültesiİnşaat Mühendisliği
(İnşaat Mühendisliği alanında hidrolik anabilim dalında doktora öğrenimi, bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak).
Prof. Dr.1
İnşaat Mühendisliği
(İnşaat Mühendisliği alanında yapı anabilim dalında doktora öğrenimi, afet yönetimi alanında bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
İnşaat Mühendisliği
(İnşaat Mühendisliği alanında yapı anabilim dalında doktora öğrenimi, malzeme, beton ve yığma yapılar üzerine bilimsel çalışmalar ve yayın yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Tedarik zinciri yönetimi ve ağ tasarımı konusunda çalışmalar yapmış olmak. Lisans ve lisansüstü düzeyde bu alanlarda ders vermiş olmak. Lisansüstü düzeyde tez çalışması yürütmüş olmak. Doçentliğini Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında almış olmak).
Doç. Dr.1
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar donanımı alanında yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar bilimleri alanında yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
(Lisansını Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği programlarının birinde tamamlamış, doktorasını bilgisayar yazılımı alanında yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon
Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrikte güç uygulamaları alanında yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
(Lisansını Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği programlarından birinde tamamlamış, doktorasını elektrik-elektronik mühendisliklerinin kontrol sistemleri alanlarında yapmış olmak).
Dr. Öğr. Üyesi2

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır.
1) İlânda belirtilen Profesör ve Doçent kadroları için başvurular Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden itibaren ilgili Fakülte Dekanlığına, on beş gün içerisinde yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2) Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu’nun kabul ettiği Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları (http://www.ticaret.edu.tr/) taşımaları, Profesör adaylarının dilekçesine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 6 nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının dilekçelerine bu şartları taşıdığını gösteren açıklamalı beyanı ve
formunu, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını ve diploma (Doktora, Lisansüstü, Lisans) örneklerini 4 nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına (Sütlüce Yerleşkesi için; Örnektepe Mah. İmrahor Cad. No: 88/2 Beyoğlu/İstanbul ve Küçükyalı Yerleşkesi için; Küçükyalı E5 Kavşağı İnönü Cad. No: 4, Küçükyalı 34840, İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

       

Kolay Hobiler