Akademik Personel | 16 Haziran 2021, Çarşamba

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İLAN NOSUBİRİMBÖLÜM/ ANABİLİM DALIÖĞRETİM GÖREVLİSİ (ders
verecek)
 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Uygulamalı
Birim)
 NİTELİKBAŞVURU YERİ/ İLETİŞİM
Kadro AdediKadro Der.Kadro AdediKadro Der.
19130-1DENİZCİLİK FAKÜLTESİDeniz Ulaştırma ve İşletme Müh.15Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans öğreniminden sonra Uzak yol Vardiya Zabiti veya üzeri deneyime sahip olmak.İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi Tel: 0212 395 10 64
19130-215Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. STCW Denizde Emniyet ve Güvenlik Eğiticileri Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. IMO Model Kurs 6.10 Simülatör Eğiticileri
Eğitimi sertifikasına sahip olmak.
19010-1İNŞAAT
FAKÜLTESİ
Geomatik Müh.15Geomatik Müh., Harita Müh., Jeodezi ve fotogrametri Müh. lisans mezunu olup, Geomatik Müh., Harita Müh, Jeodezi ve Fotogrametri Müh., Programı tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek
kaydıyla lisans öğrenimi sonrası alanında 2 yıl deneyimli olmak.
İTÜ İnşaat Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi Tel: 0212 285 38 58
19010-2Çevre Müh.15Çevre Mühendisliği alanında Tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans öğrenimi sonrası en az 5 yıllık iş tecrübesi olmak.
19060-1KİMYA-METALURJİ FAK.Kimya Müh.15Kimya Mühendisliği programı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, Kimya Mühendisliği öğrenci laboratuvarı deneyleri başta olmak üzere kimyasal analiz ve enstrümental kimyasal analizlerde çalışmak üzere
istihdam edilecektir.
İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 35 21
19060-2Gıda Müh.15Gıda mühendisliği Bölümünde tezli yüksek lisans çalışması yapmış olmak, gıda analizleri konusunda lisans eğitimi sonrasında en az beş yıl
laboratuvar deneyimine sahip olmak.
19020-1MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık15Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak ve Mimarlıkta Bilişim alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Dijital fabrikasyon ve modelleme alanlarında lisans mezuniyetinden sonra en az 1 yıl deneyimli olmak.İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi Tel: 0212 293 13 00/23 70
19020-215Mimarlık Lisans derecesine sahip olmak ve Restorasyon alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak. Kültür varlıklarının araştırılması, envanteri ve arşivlenmesi konularında lisans mezuniyetinden sonra en
az 2 yıl deneyimli olmak.
19020-315Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Yapı Bilimleri veya İnşaat Mühendisliği konusunda tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yapı Malzemeleri alanında lisans mezuniyetinden
sonra en az 2 yıl araştırma ve laboratuvar temelli deneyimi olmak.
19272-1YABANCI DİLLER Y.O.84 adet 4
4 adet 5
İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinden birinden mezun olmak. Belirtilen alanlardan birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla alanında lisans öğreniminden sonra Yükseköğretim Kurumunda en az 2 yıl ders verme
tecrübesine sahip olmak.
İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Maçka Yerleşkesi
Tel: 0212 293 13 00/21 75
19120-1TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARIÇalgı Anasanat Dalı14Türk Müziği Alanında Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla Yüksek Lisans öğreniminden sonra gitar dersi
verme deneyimine sahip olmak.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuavarı Maçka Yerleşkesi
Tel: 0212 248 90 88
19120-2Müzik Teknolojleri16Müzik Teknolojileri Çalgı Yapım Lisans mezunu olmak. Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Türk Müziği Enstrümanlarının sayısal analizi üzerine çalışmaları olmak.
19000-1REKTÖRLÜKGüzel Sanatlar Bölümü15Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yüksek Lisans öğreniminden sonra 2 yıl güzel sanatlar alanında ders verme tecrübesi olmak. Kendi çalışma alanında halen eser üreten, ulusal ve uluslararası sergilere katılmış etkin bir sanatçı
olmak.
İTÜ Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Ayazağa Yerleşkesi
Tel: 0212 285 39 62

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://www.pdb.itu.edu.tr adresinden temin edilebilir.)
2. ALES Belgesi (En az 70 puan ve üzeri)
3. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. Yönetmelikte “…yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.” hükmü
uyarınca; Üniversitemiz Senatosunun 15.11.2018 tarihli senatosunda alınan karar uyarınca; Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yabancı Diller Yüksekokuluna başvuracak öğretim görevlisi adayları için 90, Konservatuvarın Anasanat dallarına başvuracak öğretim görevlileri için 55, ilandaki diğer öğretim görevlisi kadroları için en az 65 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak gerekir.
4. Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. Fotoğraf (1 adet)
7. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi mezuniyet belgesi ile yurt dışından alınan diplomaların denklik belgeleri (Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı) (e-devletden alınan belgeler geçerlidir.)
8. Lisans Transkripti (Asıl veya Resmi Kurumlarca aslı gibidir veya noter onaylı)
9. İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar ile tecrübe gösterir belge (İlanda tecrübe şartı isteniyorsa çalışılan iş yerlerinden alanları ve görev yaptığı tarihleri gösterir imzalı belge ve SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için hizmet belgesi)
10. Erkek Adaylar için Askerlik terhis, tecil veya muafiyet belgesi (e-devletden alınan belgeler geçerlidir.)
Başvurular; kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylar birden fazla kadroya başvuramazlar. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının, resmi Kurum onaylı olanlarının (aslı gibidir) ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.itu.edu.tr) yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlama tarihi 08.07.2019
Başvuru Bitiş Tarihi 22.07.2019
Ön Değerlendirme Tarihi 25.07.2019
Sınav Tarihi 30.07.2019
Sonuç Açıklama Tarihi 05.08.2019

       

Kolay Hobiler