Akademik Personel | 29 Eylül 2020, Salı

İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan
kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve
İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde
(2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca
devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi
ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 – Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için
olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini
belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ
Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma
eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir
dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe
teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Yurt dışından alınmış diplomaların
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması
şarttır.

3 – İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve
Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını
dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 – İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin
edilebilir.

Birim/Anabilim
Dalı
Profesör Doçent Alan/Özellik
Adet Derece Adet Derece
Bilgisayar ve Bilişim
Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Bilgisayar ağları ve 5G Teknolojisi
konusunda çalışmaları olmak
Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri ve İşletme Müh. 1 1 Gemi makina dairesi simülatörü
ve enerji verimliliği konularında çalışmaları olmak.
Gemi Makineleri ve İşletme Müh. 1 1 Akışkan ortamda parçacık yayılması ve çevresel
sayısal modelleme konusunda çalışmaları olmak
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1 1 Deniz ulaştırma alanında çalışmaları
olmak
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 1 Mikrodalga görüntüleme ve tıbbi
uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Mühendisliği 1 1 Atom ve Molekül Fiziği
doçenti olup, moleküler dinamik ve nano yapılı
malzemelerin simülasyonu konusunda çalışmaları olmak
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği 1 1 Hidrolik/Su kaynakları alanında
çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Mekanik/Deneysel mekanik alanında
çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Mekanik/ Deneysel ve hesaplamalı
mekanik alanlarında çalışmaları olmak
İnşaat Mühendisliği 1 1 Yapı İşletmesi alanında çalışmaları
olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, çevre
bilimleri ve mühendisliği alanında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji
uygulamaları konusunda çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Çevre Teknolojileri/Membran biyoreaktörlerin
modellenmesi ve proses simülasyonu alanlarında
çalışmaları olmak
Çevre Mühendisliği 1 1 Aerobik granüler
biyokütle teknolojisi ve katma değer potansiyelli biyopolimer eldesi konularında
çalışmaları olmak
İşletme Fakültesi
İşletme Müh. 1 1 Üretim Yönetimi/Toplam kalite
yönetimi, sağlık ve eğitim sektöründe kalite alanında çalışmaları olmak
İşletme Müh. 1 1 Finans/Finans
piyasalarının mikroyapısı ve davranışsal finans
alanlarında çalışmaları olmak
Kimya – Metalurji
Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 1 Mekanik metalurji ve triboloji
alanlarında çalışmaları olmak
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 1 Lityum iyon pil teknolojileri
ve alüminyum alaşımları konusunda çalışmaları olmak
Maden Fakültesi
Jeoloji Müh. 1 1 Maden Yatakları-Jeokimya/cevher mikroskopisi ve endüstriyel maddeler alanlarında
çalışmaları olmak
Jeoloji Müh. 1 1 Maden Yatakları-Jeokimya / biojeokimya, kararlı izotoplar ve jeomikrobiyoloji
alanlarında çalışmaları olmak
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği 1 1 Kontrol ve Sistem Dinamiği /SistemAktif araç güvenliği ve işaret işlemenin mekatronik uygulamaları konularında çalışmaları olmak.
Makine Mühendisliği 1 1 Kontrol ve Sistem Dinamiği/ Çimento prosesi üzerine doktoralı olup, model öngörülü ve kök
atamalı kontrol konularında çalışmaları olmak
Makine Mühendisliği 1 1 Biyomekanik/Damar dokusunun visko-elasto-plastik
modellenmesi ve yumuşak doku biyomekaniği konularında çalışmaları olmak
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 1 1 Mimarlık tarihi doçenti olup ve bu alanda
çalışmaları olmak
Mimarlık 1 1 Yapı malzemesi enformasyon sistemi
konusunda çalışmaları olmak
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Şehir planlama hukuku konusunda
çalışmaları olmak
GENEL TOPLAM 16 9

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN : AKADEMİK İLANLAR

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.