Akademik Personel | 22 Temmuz 2019, Pazartesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak

29 Aralık 2016
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alacak
       

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyannca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Yardımcı Doçent kadrolarına yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, 2008 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca varsa yabancı dil belgelerini, 2014 İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca yabancı dil belgelerini (KPDS/YDS/ÜDS 65 ve eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası sınavlar) ve tüm adayların 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca sınava girmek istedikleri yabancı dili, özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Adayların yabancı dil sınavı 27.01.2017 günü, Saat 10:00’da Üniversitemiz Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde (Maslak) yapılacaktır.

3- Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

4- İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

Tüm Akademik İlanlar ve Kamu İlanları
Birim/Anabilim Dalı Profesör Doçent Yard.Doç. Alan/Özellik
Adet Derece Adet Derece Adet Derece
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Bilgisayar görü, tıbbi görüntüleme ve görüntü işleme ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektrik Mühendisliği 1 1 Elektrik Makinaları/ Elektrik güç sistemlerinde/elemanlarında durum izleme ve arıza tanısı üzerine çalışmaları olmak.
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 1 1 Doğrusal olmayan sistem tanımlama ve kontrol alanında çalışmaları olmak.
Denizcilik Fakültesi
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1 5 Kruvaziyer taşımacılığı konusunda çalışmaları olmak.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 1 5 Gemilerde enerji verimliliğinin artırılması konularında çalışma yapmış olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fizik Müh. 1 1 Deneysel yüksek enerji ve parçacık fiziği alanında çalışmaları olmak.
Fizik Müh. 1 1 Katıhal Fiziği alanında Doçent olup, multiferroik ve termoelektrik malzemeler konusunda çalışmaları olmak.
Kimya 1 1 Fiziksel kimya alanında çalışmaları olmak.
Kimya 1 1 Anorganik kimya alanında çalışmaları olmak.
Kimya 1 1 Polimer bilim ve teknolojisi üzerine doktoralı olup, dispersiyon polimerleşmesi alanında çalışmaları olmak.
Kimya 1 1 Organik kimya alanında çalışmaları olmak.
Kimya 1 3 Yurtdışı doktoralı olup, Biyokimya/Biyolüminesans alanlarında çalışmaları olmak.
Matematik 1 1 Diferansiyel Geometri alanında çalışmaları olmak Weyl, Riemann, Non-Riemann ve Finsler Geometri alanlarında çalışmaları olmak.
Gemi İnş. ve Deniz Bil. Fakültesi
Gemi İnş. ve Gemi Mak. 1 2 Gemi mukavemeti alanında çalışmaları olmak.
Gemi İnş. ve Gemi Mak. 1 1 Gemi inşaatı mühendisliği alanında çalışmaları olmak.
İnşaat Fakültesi
Çevre Mühendisliği 1 1 Çevre Teknolojileri / Katı atıklar alanında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi
Endüstri Mühendisliği 1 1 Endüstri Mühendisliği alanında doçent olup Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) sistemleri ve üretiminde çalışmaları olmak.
İşletme Müh. 1 1 Pazarlama alanında doçent olup hizmetlerde kurumsal sermaye konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Müh. 1 1 Üretim Yönetimi/zeki çizelgeleme (artificial intellegence) ve üretim robotları üzerine çalışmaları olmak.
İşletme Müh. 1 2 Hukuk / Bilişim ve teknoloji hukuku alanında çalışmaları olmak.
Kimya – Metalürji Fakültesi
Kimya Mühendisliği 1 1 Kimya Mühendisliği alanında doçent olup, soğutma kristalizasyonu ve mineraloji konularında çalışmaları olmak.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 1 Geri dönüşüm teknolojileri ve yüzey modifikasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Gıda Mühendisliği 1 1 Yurtdışı doktoralı olup proses optimizasyonu, kurutma teknolojileri ve baklagil proteinleri üzerine çalışmaları olmak.
Maden Fakültesi
Maden Müh. 1 1 Maden işletmeciliğinde havalandırma ve emniyet alanında çalışmaları olmak.
Jeoloji Müh. 1 1 Uygulamalı Jeoloji/Kuvartener Jeolojisi alanında çalışmaları olmak.
Jeoloji Müh. 1 2 Genel Jeoloji/Aktif tektonik ve paleosismoloji alanlarında çalışmaları olmak.
Makine Fakültesi
Makine Mühendisliği 1 1 Makine tasarım ve kontrol alanında robotlar ve adaptif kontrol üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 1 1 Mimari tasarım alanında geçerli yasa/yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmalarda ödül, derece ve mansiyon sahibi olmak.
Tekstil Teknolojileri ve Tas. Fak.
Tekstil Müh. 1 5 Biyobozunur tıbbi tekstiller alanında çalışmaları olmak.
Türk Musikisi Devlet Kons.
Kompozisyon Anasanat Dalı 1 3 Türk Müziği Devlet Konservatuarlarından mezun olup Türk Müziği alanında beste çalışmaları bulunmak.
GENEL TOPLAM 12 10 8
       

BENZER HABERLER