Akademik Personel | 01 Ekim 2020, Perşembe

İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

15 Haziran 2017
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2008 ve 2014) belirtilen kriterler uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1 – Profesör ve Doçent kadroları devamlı statü için olup, yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

2 – Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından denklik belgesinin alınmış olması şarttır.

3 – İlana başvuran adaylar İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinden (2008 ve 2014) hangisine göre başvuruda bulunacaklarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

4 – İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

 

Birim Profesör Doçent Alan/Özellik
Adet Derece Adet Derece
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Yapay zeka ve robotik alanlarında

çalışmaları olmak.

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Kablosuz haberleşme ve ağ teknolojileri:

5. nesil ve ötesi mobil haberleşme mimarisi ve

yazılım tanımlı ağ sistemleri alanlarında

çalışmaları olmak.

Gemi İnşaatı ve Deniz Bil. Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Mühendisliği 1 1 Gemi dalga direnci hesaplamaları ile tekne

form optimizasyonu alanlarında

çalışmaları olmak.

Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 1 1 Gemi, pervane ve dümen etkileşimi ile akışkan

kaynaklı titreşim alanlarında çalışmaları olmak.

Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği 1 1 Doçentliğini İstatistik alanında almış olup,

çok değişkenli istatistik konularında

bilimsel çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği 1 1 Polimetrik hidrojellerin spektroskopik ve

elektriksel özelliklerinin incelenmesi alanında

çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği 1 1 Yoğun madde fiziği dalında manyetizma ve

nötron saçılması konularında çalışmaları olmak.

Fizik Mühendisliği 1 1 Kuramsal ve gözlemsel kozmoloji alanında

bilimsel çalışmaları olmak.

Matematik Mühendisliği 1 1 Diferansiyel geometri alanında,

biharmonik altmanifoldlar konusunda

çalışmalar yapmış olmak.

Matematik Mühendisliği 1 1 Kompleks fonksiyonlar teorisi alanında harmonik yalınkat fonksiyonlar konusunda çalışmaları olmak.
İnşaat Fakültesi
Geomatik Mühendisliği 1 1 Uzaktan algılama yöntemleri ile deprem hasarlarının ve litolojik birimlerin belirlenmesi konusunda çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi
İşletme Müh. 1 1 Yönetim Organizasyon / teknoloji adaptasyonu ve nitel araştırma yöntemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Endüstri Müh. 1 1 Bilişim sistemleri, akıllı sistemler ve bulanık karar verme alanlarında çalışmaları olmak.
Maden Fakültesi
Cevher Haz. Müh. 1 1 Kıymetli materyaller ve baz metallerin zenginleştirilmesi alanında çalışmaları olmak.
Jeofizik Müh. 1 1 Sismotektonik, jeodinamik ve tsunami alanlarında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 1 1 Mimari ve kentsel koruma alanlarında çalışmaları olmak.
Mimarlık 1 1 Mimari tasarımda bilişim ve sanal mecralarda işbirlikli tasarım alanında çalışmaları olmak.
Peyzaj Mimarlığı 1 1 Peyzaj konstrüksiyonu alanında çalışmaları olmak.
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Şehir ve bölge planlaması alanlarında çalışmaları olmak.
İç Mimarlık 1 1 İç mekan tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
İç Mimarlık 1 1 Mekansal dizim, yön bulma ve oryantasyon, çevresel psikoloji, çevre tasarımı konularında çalışmaları olmak ve yarışmalarda ödül almış olmak.
Türk Musikisi Devlet Kons.
Müzikoloji 1 1 Osmanlı-Türk Müziği tarihi alanında ulusal ve uluslararası çalışmaları olmak.
Çalgı 1 1 Konservatuarların çalgı bölümünden mezun olup, Yükseköğretim kurumlarında 3 telli klasik kemençe çalgısında en az 5 yıl ders vermiş olmak.
Müzik Teknolojileri 1 3 Kayıt, miks ve mastering alanlarında en az on (10) yıllık pratik uygulama ve ders verme deneyimine sahip olup, tını algısı ve çalgı tını estetiği üzerine çalışmaları olmak.
GENEL TOPLAM 8 16

 

İlan Tarihi: 08.06.2017

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.