Akademik Personel | 18 Temmuz 2019, Perşembe

İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Ekim 2018
İstanbul Teknik Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır. Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

2-   Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.

3-  Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.

4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

Birim Profesör Doçent Dr.Öğr.Üyesi Alan/Özellik
Adet Derece Adet Derece Adet Derece
Bilgisayar ve Bilişim Fak.
Bilgisayar Müh. 1 1 Bulut bilişimi, algoritmalar ve hesaplama kuramı ve yazılım alanlarında çalışmaları olmak.
Bilgisayar Müh. 1 2 Kablosuz ve insansız hava aracı şebekeleri için yazılım üzerine çalışmaları olmak.
Denizcilik Fak.
Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. 1 1 Deniz Ulaştırma ve İşletme Müh. alanında çalışmaları olmak.
Elektrik-Elektronik Fak.
Elektrik Müh. 1 1 Elektrik makinaları ve ısıl analizi alanlarında çalışmaları olmak.
Elektrik Müh. 1 1 Elektrik güç sistemleri analizi ve kararlılığı alanlarında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Biyomedikal; hesaplamalı sinirbilim alanında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Telsiz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve başarım analizi konularında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 4 Yurtdışı doktoralı olup gömülü sistemler, IP video kodlama ve nesnelerin interneti alanlarında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Haberleşme Müh. 1 1 Nano Dizinler ile Hesaplama alanında çalışmaları olmak.
Kontrol ve Otomasyon Müh. 1 1 Bulanık mantık, kontrol teorisi ve uygulamaları ile karar destek sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Kontrol ve Otomasyon Müh. 1 3 Çok değişkenli ve polinom kontrol sistemlerinin tasarımı ve analizi konularında çalışmaları olmak.
Fen-Edebiyat Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, antik çağ felsefesi, neo-platonizm ve klasikler konusunda uzman olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 1 Biyomühendislik, biyomalzeme ve doku mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.
Gemi İnşaat ve Deniz Bil. Fak.
Gemi İnş. ve Gemi Makinaları Müh. 1 1 Gemi etrafındaki akış ve tersanelerde iş kazaları konularında çalışmaları olmak.
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 1 2 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında doktora yapmış olup, dalgaların sayısal modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği 1 1 Dev dalgaların hesaplamalı ve analitik analizi konularında çalışmaları olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 1 Dalga altında deniz tabanı sıvılaşması alanında çalışmaları olmak.
Çevre Mühendisliği 1 3 Yurtdışı doktoralı olup organik katı atık ve çamurun birlikte arıtımı ile biyoenerji geri kazanımı alanında çalışmaları olmak.
İşletme Fakültesi
Endüstri Müh. 1 1 Yalın üretim sistemleri ve fabrika içi malzeme lojistiği alanlarında çalışmaları olmak.
İşletme Müh. 1 1 Medeni Hukuk ve Telekomünikasyon Hukuku alanlarında çalışmaları olmak.
Ekonomi 1 1 Finans sektörü, finansın kalkınmadaki rolü ve sanayi politikaları alanlarında çalışmaları olmak.
Kimya-Metalurji Fakültesi
Metalurji-Malzeme Müh. 1 1 Mikroakışkan sistemler, elektronik ve enerji malzemeleri üzerine çalışmaları olmak.
Metalurji-Malzeme Müh. 1 1 Yurdışı doktoralı olup, ileri döküm teknolojileri ve aliminyum, hafif metal alaşımlarının dökümü konusunda çalışmaları olmak.
Gıda Müh. 1 1 Yurtdışı doktoralı olup, gıda biyoteknolojisi, gıda atıklarının değerlendirilmesinde enzimatik prosesler ve fonksiyonel gıdalar alanlarında çalışmaları olmak.
Maden Fakültesi
Jeoloji Müh. 1 1 Magmatik petroloji, jeokimya, volkanizma ve jeodinamik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Makina Fakültesi
Makina Müh. 1 1 Dokunsal algılama ve biyotriboloji alanlarında çalışmaları olmak.
Makina Müh. 1 1 Kontrol ve dinamik alanında çalışmaları olmak.
Makina Müh. 1 1 İçten yanmalı motorlarda yanma modellemesi ve alternatif tahrik sistemleri konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Şehir planlaması alanında çalışmaları olmak.
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Bölge planlaması alanında çalışmaları olmak.
Şehir ve Bölge Planlama 1 1 Kentsel koruma alanında çalışmaları olmak.
Uçak ve Uzay Bil. Fakültesi
Meteoroloji Müh. 1 1 Hava kirliliği ve kalitesi, sinoptik meteoroloji konularında çalışmaları olmak.
Avrasya Yer Bil. Enstitüsü
Katı Yer Bilimleri ABD 1 1 Kozmojenik tarihlendirme, buzul modelleme ve morfotektonik konularında çalışmaları olmak.
Bilişim Enstitüsü
Bilişim Uygulamaları 1 3 Video analitiği ve hiperspektral veri sıkıştırma alanında çalışmaları bulunmak.
Bilişim Uygulamaları 1 3 Kripto ve hesaplamalı sayılar teorisi alanında çalışmaları olmak.
Hesaplamalı Bilim ve Müh. 1 1 Veri sıkıştırma ve işleme, metin algoritmaları alanlarında çalışmaları olmak.
GENEL TOPLAM 20 7 7

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER