Akademik İlanlarManşet Haber

İstanbul Teknik Üniversitesi 53 Akademisyen Alımı Başvuruları Devam Ediyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi 53 Akademisyen Alımı Başvuruları Devam Ediyor!

İstanbul Teknik Üniversitesi geçtiğimiz günlerde 53 akademisyen alımı yapacağını duyurmuştu, ilgili ilana başvurular devam ediyor! Peki hangi kadrolara akademisyen alımı yapılacak?

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan ilana göre doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına toplam 53 akademisyen alımı yapılacak, İşte detaylar!

İstanbul Teknik Üniversitesi 53 Akademisyen Alımı ilanı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına 53 akademisyen alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor öğretim üyesi, Doçent ve Profesör Alımı Kadro Detayları

BİRİMİANABİLİM DALIPROFESÖR DOÇENT DR. ÖĞRETİM ÜYESİ NİTELİĞİ
Kadro AdediKadro Der.Kadro AdediKadro Der.Kadro AdediKadro Der.
BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM FAKÜLTESİBilgisayar Müh.11Yüz tanıma, yüz ifadesi analizi gibi otomatik yüz görüntüsü
analizi konularında çalışmaları olmak.
11Bilişsel iletişim ve tarım bilişimi alanlarında çalışmaları olmak.
11Türkçe doğal dil işleme, çok sözcüklü terim ve duygu analizi alanlarında çalışmaları olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİTemel Bilimler14Matematik Mühendisliği programında lisans mezunu olup, Sistem Analizi Programında doktora yapmış olmak ve otomatik
kontrol sistemleri konusunda çalışmaları olmak.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİElektrik Müh.11Elektrik makinalarının tasarımı ve analizi alanlarında çalışmaları
olmak.
14Güç elektroniği ve elektrikli sürücü sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
Elektronik ve Haberleşme Müh.11Görüntü işleme ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme alanında çalışmaları olmak.
Kontrol ve Otomasyon Müh.11Biyomedikal Kontrol Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
11Elektrikli, hibrit elektrikli ve otonom araçlar konularında
çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKimya14Organik kimya alanında halka açılma metatez polimerizasyonu
ve sıra kodlu polimerler alanlarında çalışmaları olmak.
Fizik Müh.11Nanometre seviyesinde yüzey fiziği, atomik çözünürlüklü
atomik kuvvet mikroskopisi konusunda çalışmaları olmak.
11Atomik ölçekte, düşük boyutlu sistemler üzerinde ve taramalı
uç mikroskopisi alanlarında çalışmaları olmak.
11Supersimetrik gravitasyon modelleri ve kozmolojik enflasyon
konularında çalışmaları olmak.
Matematik11Homolojik cebir ve değişmesiz geometri konularında çalışmaları
olmak.
11Çok boyutlu fonksiyonların modellenmesi ve veri analizi, imge
işleme için sayısal yöntem geliştirme konularında çalışmaları olmak.
GEMİ İNŞAATI ve DENİZ
BİL. FAK.
Gemi İnşaatı ve
Gemi Mak. Müh.
14Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği lisans mezunu
olup, hidrojen ve enerji sistemleri alanlarında çalışmaları olmak.
İNŞAAT FAKÜLTESİİnşaat Müh.11Su kaynakları alanında spektral veri analizi ve yapay zeka modellemesi alanlarında çalışmaları olmak.
11Betonda nano malzemeler, beton reolojisi ve kırılma mekaniği
konularında çalışmaları olmak.
11Fiziksel ve kuramsal tabanlı hidrolojik modelleme alanında çalışmaları olmak.
Çevre Müh.11Yurtdışında doktora yapmış olup, dezenfeksiyon yan ürünleri
ve mikrokirleticiler konularında çalışmaları olmak.
11Mikrokirleticilerin ileri oksidasyonu prosesleri ile giderimi konularında çalışmaları olmak.
11Katı atık, moleküler biyoloji, havasız arıtma ve mikroyosun
konularında çalışmaları olmak.
11Yurtdışında doktora yapmış olup, hava kalitesi modellemesi ve hava kirleticilerin uzaktan algılanması konularında çalışmaları olmak.
15Atıksu arıtma ve katı atık tesisleri üzerine yaşam döngüsü analizi konularında çalışmaları olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİEndüstri Müh.15Endüstri 4.0, Karar Verme, Ürün Çeşitliliği Yönetimi (Yurt Dışı Doktoralı) alanlarında çalışmaları olmak.
İşletme Müh.15Veri madenciliği, metasezgisel algoritmalar, tahminleme
alanlarında çalışmaları olmak.
Ekonomi15Ekonomik antropolji, yoksulluk, kapitalizm ve kalkınma ekonomisi alanlarında çalışmaları olmak.
KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİGıda Müh.11Gıda kimyası, antioksidanlar, meyve sebze kimyası, fonksiyonel gıdalar alanlarında çalışmaları olmak.
11Gıda kimyası, lipid kimyası, lipid biyoteknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
MADEN FAKÜLTESİJeoloji Müh.11Kuvaterner iklim konularında göl ve deniz jeolojisi çalışmaları olmak.
MAKİNA FAKÜLTESİMakine Müh.11Kentsel atıklardan enerji geri dönüşümü ve termoekonomi alanında çalışmalar yapmış olmak.
11Bilgisayar ve otomatik kontrol alanında doktora yapmış olup, elektronik tabanlı giyilebilir teknolojiler konusunda çalışmaları olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİMimarlık11Mimarlık lisans mezunu olup, Mimari Tasarım alanında çalışmaları
olmak.
11Mimarlık lisans mezunu olup, ''Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri'' veya '' Yapı Fiziği ve Fiziksel Çevre Kontrolü'' alanlarından birinde çalışmaları olmak.
Şehir ve Bölge Planlaması21Şehir ve Bölge Planlaması alanında çalışmaları olmak.
15Şehir ve Bölge Planlaması alanında çalışmaları olmak.
İç Mimarlık15İç mimari tasarım alanında çalışmalar yapmış olmak.
Endüstri Ürünleri Tasarımı15Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında çalışmaları olmak.
TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TASARIMI FAKÜLTESİTekstil Müh.11Termal konfor, dikiş performans özelikleri ile konfeksiyonda
üretim yönetimi ve lojistik merkez tasarımı alanlarında çalışmaları olmak.
11Örme yapılı tekstil sensörleri, tekstil tabanlı vücut haraket yakalama ve fizyolojik sinyal algılama sistemleri alanlarında
çalışmaları olmak.
11Medikal tekstiller, tekstil tabanlı filtrasyon, nanolif ve tekstil kompozit malzemeleri alanlarında çalışmaları olmak.
15İki Boyutlu Malzemelerin Transferi, Gümüş Nanoteller ile Giyilebilir Elektronikler Geliştirme konularında çalışmaları
olmak.
UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAK.Uzay Müh.11Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Hipersonik Akışlar ve Şok Etkileşim alanında çalışmaları olmak.
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARIÇalgı Anasanat Dalı11Gitar ile Türk Müziği icrası alanında uluslararası çalışmaları
olmak.
11Kanun çalış tekniklerine ve öğretimine dair çalışmaları olmak.
21Viyolensel ile Türk Müziği alanında çalışmaları olmak.
15Kanun icrası alanında çalışmaları olup, 5 yıl ders verme
deneyimine sahip olmak.
15Tanbur icrası alanında çalışmaları olup, 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜİklim ve Deniz
Bilimleri
15Ekohidroloji ve Eko-Hidro-Jeomorfoloji alanlarında çalışmaları
olmak.
Katı Yer Bilimleri11Jeomorfoloji alanında yamaç süreçleri ve heyelanlar konusunda
çalışmaları olmak.
Evrim ve Ekosistem15Palinoloji, Vejetasyon, Paleo-İklim Veri Modellemeleri, Paleoekoloji alanında çalışmaları olmak.
TOPLAM191816

İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanı ile ilgili detaylar şu şekilde;

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 Sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri ile ilgili yönetmelik ve İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinde (2018) belirtilen kriterler uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

İstanbul Teknik Üniversitesi doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör alımı ilanına müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular şahsen yapılacaktır.

1- Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde çalıştırılmak üzere olup, yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişleri, doçentlik belgesi, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), başlıca araştırma eserlerini, yayın listeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı Profesörlük için 6 takım, Doçentlik için 4 takım olarak Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına yukarıda belirtilen Kanunlar ve Yönetmelik de belirtilen şartları sağlayan adaylar, başvuracakları anabilim dalını ve niteliğini belirtir dilekçelerine ekleyecekleri, İTÜ Akademik Yükseltme ve Atama Bilgi Formunu (Dekan onaylı), özgeçmişleri, başlıca araştırma eserini, yayın listeleri, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 4 takım olarak ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ekler CD veya taşınabilir bellek ile de teslim edilebilir.
3- Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.
4- İlan ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.itu.edu.tr sayfasından temin edilebilir.

İstanbul Teknik Üniversitesi çeşitli fakültelere doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına başvuru yapmak için ilgili üniversitenin sitesini ziyaret edebilirsiniz. Diğer ilanlarımıza da göz atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu