Akademik Personel | 25 Ağustos 2019, Pazar

İstanbul Teknik Üniversitesi 2014-2015 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı

İstanbul Teknik Üniversitesi 2014-2015 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
       

T.C. VATANDAŞI ADAYLARIN LİSANSÜSTÜ BAŞVURULARI

Üniversitemiz Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enerji, Avrasya Yer Bilimleri, Bilişim ve Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitülerine “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ne ve “İTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları”na göre 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde aşağıda belirtilen tezli, tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

Lisansüstü Önkayıtları ve Gerekli Belgeler

Önkayıt: 5 Ocak 2015 tarihine kadar  http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/lisansustu/basvuru/  adresinden önkayıt yapılması gerekmektedir. Önkayıt işlemi, belgelerin sisteme nasıl ekleneceği ve referans verme işleminin nasıl yapılacağı konusunda yukarıda belirtilen web adresinde açıklama yapılmıştır. 

Önkayıt Esnasında PDF Formatında Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler; 

1)     Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgeler (transkript) (lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir)

Lisans derecesi ile doktora programına başvuru yapacak olan adayların en az 3.0 ortalamaya sahip olması gerekmektedir (programların uygun görmesi halinde bu değer arttırılabilir).

2)     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GRE veya GMAT sınav sonuç belgelerinden biri (ALES, GRE ve GMAT belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ALES Sayısal puanının 55, Lisans sonrası Doktora yapmak üzere başvuran adayların ise ALES Sayısal puanının 80 taban puanından az olmamasıgerekmektedir.  (Sosyal Bilimler Enstitüsünün Müzik programları için ALES şartı aranmaz.)

GRE sınavının quantitative bölümünden en az 610 (yeni sistemde en az 149) puan olması gerekmektedir.

GMAT Belgesi ile başvuru Sosyal Bilimler Enstitüsü programları için kabul edilebilecektir. GMAT sınavından en az 450 puan ile başvuru kabul edilecektir.

3)     İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri Yüksek Lisans başvurularında dil belgesi zorunlu belge değildir.Geçerli dil belgesi olmadığı halde programa kabul alan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırabilir ancak hiçbir şekilde ders alamazlar. Doktora başvurularında yabancı dil belgesi zorunludur.

İngilizce yeterliği için kabul edilecek belgeler ve kabul edilecek başarı alt sınırları:

YÜKSEK LİSANS İÇİN DOKTORA İÇİN
Sınav Türü Not Sınav Türü Not
İTÜ’nün Yaptığı Yabancı Dil Sınavları 65
IELTS (toplamda)(Akademik) 6.0 IELTS (toplamda)(Akademik) 6.0
TOEFL (Paper Based) 523 TOEFL (Paper Based) 523
TOEFL (Computer Based) 183 TOEFL (Computer Based) 183
TOEFL (Internet Based) 70 TOEFL (Internet Based) 70
YDS 65 YDS 65
ÜDS 65 ÜDS 65
KPDS 65 KPDS 65
PTE (Akademik) 60 PTE (Akademik) 60

 

Üniversite Yönetim Kurulu’nun 15.12.2011 tarih ve 914 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Üniversitemiz lisans ve lisansüstü programlarına öğrenci kabulünde sunulan TOEFL IBT sınav sonuçlarının yurtiçindeki sınav merkezlerinden getirilmesi durumunda; sadece devlet ve vakıf Üniversitelerinin sınav merkezlerinden getirilecek olan sınav sonuçları kabul edilecektir.

**     ÜDS,KPDS ve YDS sınavları son 3 yılda alınması şartıyla minimum 65 olması gerekmektedir.

***  TOEFL IBT/PBT,PTE,İTÜ nün yaptığı yabancı dil sınavı ve IELTS sınavlarının geçerliliği 2 yıldır. TOEFL ITP kabul edilmemektedir.

ÖNEMLİ NOT:Doktora başvurusu yapacak adayların başvuru sırasında  ingilizce yeterlik belgeleri yok ise başvurularını tamamlayamayacaklardır.

4)  Niyet Mektubu (öğrencinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve çalışmak istediği alan hakkında)

5) Doktoraya başvuracak adayların eğitimi sırasında beraber çalışmayı planladığı danışmanından alacağı referans mektubu

6) 2 adet referans mektubu (Referans mektupları sisteme eklenmeyecektir.sisteme eklenen belgeler ile beraber mülakata giderken götürülecektir)

7) CV

İTÜ İngilizce Yeterlilik Başvuruları

İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları ve sınav hakkında detaylı bilgi http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/english_exam/ sayfasında ilan edilecektir.

İTÜ Yabancı Dillerin 6 Ocak 2015 (1.oturum) ve 8 Ocak 2015 (2.oturum) tarihlerinde yapacağı sınav başvuruları için duyurular daha sonra yapılacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki adresten yapılacak olan İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı Başvuruları Lisansüstü önkayıtlarından önce bitecektir. 

NOT 1: ALES, GRE, GMAT ve not ortalamalarının başarı alt sınırları program bazında değişebilir. Programlarla ilgili ön koşullara ve kontenjanlara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı http://www.sis.itu.edu.tr/ web sitesinden ulaşılabilir. 

Programlar Hakkında Detaylı Bilgilere İlgili Enstitülerin Web Sayfalarından Ulaşılabilir.

Fen Bilimleri Enstitüsü : http://www.fbe.itu.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü: http://www.sbe.itu.edu.tr/

Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü: http://www.eies.itu.edu.tr/

Bilişim Enstitüsü: http://www.be.itu.edu.tr/

Enerji Enstitüsü: http://www.enerji.itu.edu.tr/

Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü : http://www.eedmi.itu.edu.tr/

       

BENZER HABERLER