Akademik Personel | 25 Eylül 2020, Cuma

İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

11 Mart 2017
İstanbul Şehir Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Şehir Üniversitesinden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat bölümünde Profesör, Doçent ve/veya Yardımcı Doçent alımı için açılan 3 (üç) kadroya 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör, Doçent ve/veya Yardımcı Doçent alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Profesör adayların 6’şar ve Doçent adayları ile *Yardımcı Doçent adaylarının ise 4’er takım bilimsel dosyaları ile birlikte aşağıdaki adreslere şahsen veya posta ile başvurmaları beklenmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak olup başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

PROFESÖR VE DOÇENT ADAYLARI:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü (Doğu Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 27

34662 Üsküdar – İstanbul

T: 444 40 34 / 0 (216) 559 90 00 Dahili No: 9341

YARDIMCI DOÇENT ADAYLARI:

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sekreterliği (Doğu Kampüsü)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No: 27

34662 Üsküdar – İstanbul

T: 444 40 34 / 0 (216) 559 90 00 Dahili No: 9821

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.)

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler:

1 – Başvuru Dilekçesi (Formu),

2 – Nüfus cüzdan fotokopisi ve 1 adet fotoğraf,

3 – YÖK formatında özgeçmiş,

4 – Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),

5 – Yabancı dil yeterliliğini gösterir belge (YDS İngilizce sınavından veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 80 puan alınması veya “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin taşınıyor olması),

6 – Yayınları içeren bilimsel dosya (*Yardımcı Doçentlik kadrosu için bilimsel dosya 4 takım olarak hazırlanacak olup, yabancı dil sınavının başarılması halinde istenecektir),

7 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

Bölüm Uzmanlık Alanı Akademik Unvan Adet Özel Koşullar
İktisat Makro ve/veya Mikro İktisat,

Bankacılık,

Kredi Kartı,

Kalkınma İktisadı,

Katılım Bankacılığı,

İslami Finans,

Kurumlar ve Yönetişim

Profesör 1 -Doktorasını

Ekonomi veya

İktisat alanında

yapmış olmak,

-İngilizce olarak

iktisat dersleri

vermiş olmak,

-Yurt dışı tecrübesine

sahip olmak.

İktisat İktisat Doçent veya Yardımcı Doçent 2

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız
       

Bedava internet konusunda servis sağlayacımıza teşekkür ederiz.