Akademik Personel | 01 Temmuz 2021, Perşembe

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alımı Yapacak
       

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi çeşitli alanlarda 13 araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBÖLÜMUnvanSayıAranan ŞartlarYDS
Puanı
Ales
Puanı
Mühendislik ve Doğa BilimleriEndüstri Mühendisliği
Bölümü
Araştırma Görevlisi1Endüstri Mühendisliği ya da İşletme Mühendisliği bölümü
lisans mezunu olmak ve Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
6070
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
MimarlıkAraştırma
Görevlisi
1Mimarlık veya İç Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve
Alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
5070
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
Araştırma
Görevlisi
2Gıda Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve Alanında
Tezli Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak
8070
Mühendislik ve
Doğa Bilimleri
Yazılım
Mühendisliği
Araştırma
Görevlisi
1Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Lisans
mezunu olup alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
5070
Sağlık BilimleriHemşirelik BölümüAraştırma
Görevlisi
1Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Alanında Tezli
Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak.
5070
İnsan ve Toplum BilimleriPsikoloji (İngilizce) BölümüAraştırma Görevlisi1Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak8070
İnsan ve Toplum
Bilimleri
Psikoloji BölümüAraştırma
Görevlisi
1Psikoloji Lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans
yapıyor veya yapmış olmak
5070
İnsan ve Toplum
Bilimleri
Psikoloji (İngilizce)
Bölümü
Öğretim
Görevlisi
1Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında
doktora yapıyor veya yapmış olmak
8070
İnsan ve Toplum
Bilimleri
Psikoloji (Türkçe)
Bölümü
Öğretim
Görevlisi
1Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında
doktora yapıyor veya yapmış olmak
7070
İslami İlimler FakültesiFelsefe ve Din
Bilimleri Bölümü
Araştırma Görevlisi1İslami İlimler veya İlahiyat Fakültesi mezunu olmak. Felsefe ve Din Bilimleri alanında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora
yapıyor olmak.
5070
İşletme ve
Yönetim Bilimleri
Uluslararası Ticaret ve FinansÖğretim Görevlisi1İktisat Lisans ve Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak. Makro İktisat, Para Politikaları ve Finans konularında çalışmaları
olmak. Makro İktisat alanında doktora yapıyor olmak
8070
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu
Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü
Araştırma Görevlisi1Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu veya Spor Bilimleri Fakültesi lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans
yapıyor veya yapmış olmak.
5070
Hukuk FakültesiMedeni Hukuk
Anabilim Dalı
Araştırma
Görevlisi
1Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında Tezli
Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.
5070
Hukuk Fakültesiİdare Hukuku Anabilim DalıAraştırma Görevlisi1Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İdare Hukuku alanında Tezli Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak5070
Eğitim FakültesiÖzel Eğitim BölümüAraştırma
Görevlisi
1Özel Eğitim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış
olmak alanında doktora yapıyor olmak
5070
Eğitim FakültesiÖzel Eğitim BölümüÖğretim Görevlisi1Özel Eğitim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış
olmak. Özel Eğitim Ana Bilim Dalı. / Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı alanında doktora yeterliliğini vermiş olmak.
5070

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ” ALINACAKTIR
Üniversitemizin Aşağıda Belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi – Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 26 Temmuz 2019
Giriş Sınavı Tarihi: 01 Ağustos 2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 08 Ağustos 2019

İstenen belgelere http://www.izu.edu.tr web adresinden ulaşabilirsiniz. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.izu.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı-Küçükçekmece / İSTANBUL

       

Kolay Hobiler