Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 Akademik Personel Alımı Yapacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 Akademik Personel Alımı Yapacak
       

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi çeşitli alanlarda 25 öğretim üyesi alımı yapacak.

 

Not: Mobil cihazlarda yatay sürükleyerek diğer sütunları görebilirsiniz.

FAKÜLTEBölüm/Anabilim DalıUnvanıSayıAçıklamalar
İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi
İslam Ekonomisi ve
Finans
Profesör2İslam Ekonomisi ve İslam İktisat Tarihi alanında yayınları
bulunmak
İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansDoçent1Doçentliğini ilgili alanlardan almış olmak; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme Diyetetik BölümüDr. Öğretim Üyesi1Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Alanında yapmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDr. Öğretim
Üyesi
1Hemşirelik ya da Doğum Hemşireliği Uzmanlık alanında
Doktoralı, Kadın Doğum üzerine çalışmaları bulunmak
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik BölümüDr. Öğretim
Üyesi
1Doktorasını Hemşirelik alanında yapmış olmak
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiDr. Öğretim
Üyesi
1Sağlık Yönetimi alanında doktora yapmış olmak
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı
Dr. Öğretim
Üyesi
1Mimarlık Anabilim dalı, Mimari Tasarım alanında
doktorasını almış olmak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiGıda Mühendisliği (İngilizce)Dr. Öğretim Üyesi1Gıda Mühendisliği alanında doktorasını almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiEndüstri MühendisliğiDr. Öğretim Üyesi1Matematik Mühendisliği Anabilim dalında doktorasını almış olmak; Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.
Hukuk FakültesiKamu Hukuku Ceza ve
Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Doçent1Doçentliğini Ceza Muhakemesi Hukuku Bilim alanında almış olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukDr. Öğretim Üyesi1Doktorasını özel Hukuk alanında yapmış olmak.
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksek Okulu
Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü
Doçent1Alandan Doktora ve Doçentliğini almış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek OkuluBeden Eğitimi ve Spor BölümüDr. Öğretim Üyesi1Beden Eğitimi / Spor Bilimi Alanı Doktoralı olmak
İnsan ve Toplum BilimleriSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerProfesör1Doçentliğini Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında almış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları
taşımak
İnsan ve Toplum BilimleriSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerDr. Öğretim Üyesi1Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanında Doktora yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları
taşımak
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikoloji (İngilizce)Profesör1Doçentliğini İş ve Örgüt Psikolojisi Bilim Alanında almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.
İslami İlimlerTemel İslam Bilimleri
Bölümü
Profesör1İslam Hukuku alanında çalışmaları olmak
İslami İlimlerTemel İslam Bilimleri BölümüProfesör1Tasavvuf alanında çalışmaları olmak
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi
Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi1Doktorası Temel Eğitim Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı alanında olmak
Eğitim FakültesiYabancı Diller Eğitimi Bölümü / Arap Dili
Eğitimi Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi1Doktorası Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Arap Dili Eğitimi Bilim Dalı veya Arap Dili ve Belagatı alanında olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 7/3. Maddesindeki şartları taşımak.
Eğitim FakültesiÖzel Eğitim BölümüDr. Öğretim Üyesi1Doktorasını Özel Eğitim Anabilim Dalı –Zihin Engelliler Eğitimi alanında yapmış olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Bölümü
/ RPD Anabilim Dalı
Profesör1Doçentliği veya doktorası Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / RPD Bilim Dalı alanında olmak.
Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Bölümü
/ RPD Anabilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi1Doktorası Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / RPD Bilim Dalı alanında olmak.
Eğitim FakültesiTemel Eğitim Bölümü / Sınıf ÖğretmenliğiDoçent1Sınıf Öğretmenliği Doktora Programından mezun olmak.
Doçentliğini Eğitim Bilimleri Temel Eğitim alanında almış olmak.

 

İlanın detayları şu şekilde;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYELERİ”ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına yapacaklardır. Posta ve e
-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılar www.izu.edu.tr web sayfamızda

       

Kolay Hobiler