Akademik Personel | 02 Şubat 2021, Salı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

21 Nisan 2018
İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin eğitim dili Türkçe olan ve bilgileri tabloda belirtilen ön lisans ve lisans programları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca tam zamanlı öğretim üyesi istihdamı yapılacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösterir belgeler (yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi), öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım) dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuruların İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Birim Bölüm/Program Sayı Unvan Açıklamalar
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji 1 Doktor Öğretim Üyesi Psikoloji alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.
1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığını Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalında almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1 Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
Uluslararası İlişkiler 1 Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler 1 Doktor Öğretim Üyesi Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta Uzmanlığını almış olmak.
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 1 Doktor Öğretim Üyesi Lisans eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini Elektrik Mühendisliği alanında almış olmak.
Endüstri Mühendisliği 1 Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
İç Mimarlık 1 Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
Mimarlık 1 Doktor Öğretim Üyesi, Doçent, Profesör İlgili alanda doktora derecesine sahip olmak
İnşaat Mühendisliği 1 Profesör Jeofizik/Jeoteknik alanında doktora derecesine sahip olmak.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi 1 Doçent Doktor Doçent unvanını Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Temel alanından almış olmak. Kurumsal raporlama ve sürdürebilirlik raporlaması konularında akademik çalışmaları bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diş Protez Teknolojisi Programı 1 Doktor Öğretim Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını Restoratif diş tedavisi alanında almış olmak.
Sanat ve Tasarım Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 1 Doktor Öğretim Üyesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktorasını tamamlamış olmak.

 

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

 

       

Kolay Hobiler