Akademik Personel | 26 Nisan 2019, Cuma

İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Kadro İlanı

26 Kasım 2018
İstanbul Medipol Üniversitesi Akademik Kadro İlanı
       

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiziıı aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanıınu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar ETakkında Yönetmeliği’Yıin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içinde ilgili akademik birime şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte/Enstitü/

Yüksekokul

Bölüm Anabilim

Dalı/Bilim

Dalı/Program

Koşullar Kadro

Sayısı

Kadro

Unvanı

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı AD Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Halk Sağlığı AD’da doktora yapıyor olmak. 1 Araş.

Gör.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuk AD Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk A D’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş.

Gör.

Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku AD Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Özel Hukuk AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş.

Gör.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku İdare Hukuku AD Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak 1 Araş.

Gör.

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku AD Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak 1 Araş.

Gör.

Milletler Arası Hukuk AD Hukuk Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak 2 Araş.

Gör.

însaıı ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler AD’da tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş.

Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi

Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Anatomi AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr.

Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Y üksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi

Programı

Ergoterapi Bölümü Lisans mezunu olmak ve Ergoterapi AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr.

Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Moleküler Biyoloji ve Genetik AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Mikrobiyoloji AD’da doktora yapıyor olmak. 1 Öğr.

Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi

Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da yüksek lisans yapmış olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da doktora yapıyor olmak. 1 Öğr.

Gör.

Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi

Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon AD’da tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr.

Gör.

 

 

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi   :    26.11.2018

Son Başvuru Tarihi :   10.12.2018

Ön Değerlendirme Tarihi   :           12.12.2018

SınavTarihi             :    13.12.2018

Sınav Sonuç Tarihi :   17.12.2018

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

-İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, KavacıkMah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Meslek Yüksekokulu

-İstanbul Medipol Üniversitesi, Haliç Yerleşkesi, Atatürk Bulvarı, No: 27, Unkapanı-Fatih/İstanbul

-Tıp Fakültesi -Hukuk Fakültesi

-İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

-İstanbul Medipol Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.No:40/16 Beykoz 34810 İstanbul

10140/1-1

 

TÜM AKADEMİK İLANLAR İÇİN Tıklayınız

 

       

BENZER HABERLER