Akademik Personel | 18 Haziran 2021, Cuma

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvurusu

7 Temmuz 2014
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Başvurusu
       

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARINA İLİŞKİN
BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJAN İLANI

 

 

 

 

 

 

A- BAŞVURU TARİHLERİ

Başvuru Tarihleri 07 – 18 Temmuz 2014
Başvuru Adresi İstanbul Medeniyet ÜniversitesiÖğrenci İşleri Daire BaşkanlığıÜnalan Mah. Ünalan Sok.
D-100 Karayolu Yanyol
34700 Üsküdar / İSTANBULTel: (216) 280 2342   (216) 280 2345

 

B- SINAV VE KAYIT

Mülakat\Yazılı Sınav Tarihi 04 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı 06 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihleri 08 – 12 Eylül 2014

 

C- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adaylar başvurularını şahsen yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmayacaktır.

a)      Tezli yüksek lisans programına başvuru için lisans, doktora programına başvuru için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi.  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

b)     Tezli yüksek lisans programına başvuracakların lisans, doktora programına başvuracakların yüksek lisans not tablosu (transkript) belgesi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının, transkript belgesinin onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur.

c)      ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.  ALES veya eşdeğer sınav sonucunun geçerlik süresi 3 yıldır.

d)     ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesi.

e)      Nüfus cüzdanının fotokopisi (Yabancı uyruklu adaylar için pasaportlarının noter tasdikli fotokopisi).

f)      Vesikalık fotoğraf  (2 adet).

g)     Adayın neden lisansüstü eğitim yapmak istediğine dair açıklamalarının yer aldığı yaklaşık 300 kelimelik kompozisyon.

h)     Başvuru Formu (online doldurulacaktır.)

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a)      Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri;  ALES puanının %50’si,  lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

b)     Yabancı uyruklu adayların sınav değerlendirmeleri mülakat sonucuna göre yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için en az 65 puan alması gereklidir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için Tıklayınız.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü başvuru şartları ve kontenjanlar için Tıklayınız.

 

blank Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015

 

       

Kolay Hobiler